28
mei

Afrikadag 2022

10:00 - 19:00 | KIT Royal Tropical Institute

Op 28 mei 2022 is de Afrikadag terug van weggeweest! Na twee jaar waarin de Afrikadag geen doorgang kon vinden, hopen we in april weer groots uit te pakken met een LIVE Afrikadag in het KIT in Amsterdam. Ook deze Afrikadag kan alleen tot stand komen met de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de diaspora, politieke partijen, ambassadeurs, bedrijven, artiesten en kunstenaars die in tientallen workshops en op de Afrikadag markt het gesprek met de bezoekers aangaan.

 

*For English, read below

 fms_01_2022_digital_banner_1200x630px.jpg

Op 28 mei 2022 is de Afrikadag terug van weggeweest! Na twee jaar waarin de Afrikadag geen doorgang kon vinden, hopen we in mei weer groots uit te pakken met een LIVE Afrikadag in het KIT in Amsterdam. Ook deze Afrikadag kan alleen tot stand komen met de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de diaspora, politieke partijen, ambassadeurs, bedrijven, artiesten en kunstenaars die in tientallen workshops en op de Afrikadag markt het gesprek met de bezoekers aangaan.

Dit jaar zal de Afrikadag niet gericht zijn op één thema, maar zetten we de overkoepelende kernwaarde van de Afrikadag centraal: de belangrijke rol van Afrikaanse stemmen in maatschappelijke discussies en beleid op nationaal en internationaal niveau. Hoe verhouden wij ons anno 2022 in Nederland en Europa tot Afrikaanse landen, gemeenschappen en mensen? Hoe bereiken we de noodzakelijke vernieuwing van deze relatie, op basis van gelijkwaardigheid? En wat voor impact heeft bijna twee jaar Covid-19 hierop gehad? Dit zijn vragen die we tijdens Afrikadag 2022 zullen proberen te beantwoorden.

Het brede thema biedt ruimte voor een hele diverse invulling door deelnemende organisaties. Alle onderwerpen zijn welkom, of dit nu raakt aan cultuur, politiek, kunst, educatie, of iets anders. Mocht je een bijdrage willen leveren aan Afrikadag 2022 en een workshop of marktkraam willen organiseren, mail dan naar info@afrikadag.nl om de opties met ons te bespreken!

 

*On 28 May 2022 the Afrikadag will finally be held LIVE at the KIT in Amsterdam! After two years in which we were unable to organize Afrikadag, we will once again host the biggest event on Africa and international cooperation in the Netherlands. As with previous editions, this year’s Afrikadag can only be organized in partnership with the FEPS and all the other civil organizations, representatives of the diaspora, political parties, ambassadors, businesses, performers and artists that engage in conversations with the attendants of the Afrikadag during the plentiful workshops and at the fair.

There is no specific theme this year. Instead, we will focus on the core value of the Afrikadag: the importance of African voices in civic discussions and policy at the national and international level. How do we as the Netherlands and Europe relate to African countries, communities and people  in the year 2022? How can we achieve the essential renewal  of this relationship on equal footing? And what kind of impact have two years of Covid-19 had on this interaction? Such are the questions that we aim to answer at the 2022 Afrikadag.

This year’s broad theme means that workshop and market stand hosts are entirely free to choose their own topic, as long as it related to Africa. Everything  having  to do culture, politics, art, education or anything else on/from the continent is welcomed. Do you want to contribute to Afrikadag 2022? Send an e-mail to info@afrikadag.nl so we can discuss the options!