27
sep

NL in de volgende versnelling - Adopteer een SDG LIVE

13:00 - 17:00 | In Het Koorenhuis, Den Haag

Vier jij samen met ons op 27 september de derde verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Én de eerste verjaardag van de ‘Adopteer een SDG’? Het behalen van de SDG's vóór 2030 blijft een grote uitdaging, Nederland moet in de volgende versnelling om de doelen te bereiken! Op 27 september nodigen Building Change en WECF jou uit om hierover in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden.

Inschrijven kan hier!

 

facebook_post_27_sept_visual.jpg

Sinds september 2017 doen meer dan 25 Tweede Kamerleden mee aan de succesvolle campagne ‘Adopteer een SDG’ van Building Change. Deze Kamerleden, afkomstig uit acht politieke partijen van zeer uiteenlopende kleur, zetten zich in voor één of meerdere SDG(‘s). Building Change heeft een coalitie gebouwd van zo’n veertig maatschappelijke organisaties die deze politici volgen en waar mogelijk voorzien van waardevolle informatie en adviezen. Via sociale media, events, persoonlijke gesprekken en brieven zijn deze organisaties in contact met de zogenoemde ‘adoptieouders’. WECF, een netwerkorganisatie van 150 vrouwen- en milieuorganisaties in 50 landen, zet zich in voor versterking van de positie van de vrouw en duurzaamheid, ook binnen deze campagne.

Op 27 september vieren we het succes van de 'Adopteer een SDG' campagne, en spreken we over de inzet van Nederland op de SDG's, met maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties, Tweede Kamerleden, en jou! Wat is de tussenstand van de Nederlandse inzet op de SDG’s? Wat kan er vanuit Nederland gedaan worden om de volgende versnelling in te schakelen voor duurzame ontwikkeling in Nederland en daarbuiten? Laat jouw stem horen en luister naar de visies van anderen tijdens deze motiverende middag.

Wees erbij, 27 september om 13:00 in In het Koorenhuis, Den Haag! Entree is gratis. Schrijf je hier in!

Het programma: 
13:00   Inloop
13:30   Opening en debat “Nederland in actie voor de SDG’s” met politieke 
jongerenorganisaties 

14:30   Deelsessies van:
ActionAidTax Justice 4 Gender Equality
Both Ends: Gelijkheid bevorderen binnen planetaire grenzen
Wo=Men & WECF (English): The current state of affairs for women human rights defenders
Building Change'Fail or pass? Wetten, regels, beleid en duurzame ontwikkeling' - over de SDG-toets

15:30   Pauze  
16:00   ‘Adopteer een SDG’ - een jaar later! Wat hebben de Kamerleden het
            afgelopen jaar met hun SDG’s gedaan en hoe gaan ze zich de   
            komende tijd inzetten voor hun SDG’s? 
17:00   Borrel!

Schrijf je hier in!

Op de hoogte blijven van updates over het programma, de sprekers en verschillende deelsessies? Houd dan zeker deze facebookpagina in de gaten!

 

Deelsessies:

ActionAid: ‘TaxJustice 4 Gender Equality’   
Wat heeft straatverlichting met eerlijke belastingen en vrouwenrechten te maken? Een kwestie van een paar straatlantaarns, lijkt het. En daar komen de belastingen in beeld. Wereldwijd lopen ontwikkelingslanden zo’n 200 miljard dollar aan inkomsten mis. Inkomsten die zij hard nodig hebben voor bijvoorbeeld infrastructuur, gezondheidszorg en scholen. Wat heeft dit alles met NL te maken? En wat kunnen we eraan doen?  Belastingen staan al jaren hoog op de agenda en de eerste stappen om belastingontwijking tegen te gaan lijken gezet te worden: de vraag is echter gaat dit het verschil maken? Over deze vragen (en meer!) gaan we in gesprek tijdens deze workshop.

BothEnds: 'Gelijkheid bevorderen binnen plenetaire grenzen' 
Onze buitenlandse economische activiteiten en handel leveren veel op. Maar tegen welke kosten? Waar moeten we als Nederland de grens trekken om zowel binnen de planetaire grenzen te blijven als gelijkheid te bevorderen? In deze sessie zullen verschillende beleidsvelden de revue passeren met als doel om binnen deze beleidsvelden een concreet actiepunt mee te geven aan Kamerleden. De workshop kijkt bewust over de grenzen van ontwikkelingssamenwerking heen; de Nederlandse sociale en milieu-afdruk ligt namelijk ook in andere beleidsterreinen, waaronder landbouw en een falend klimaatbeleid. De Nederlandse ecologische voetafdruk in de wereld gaat namelijk alleen verbeteren als we coherent beleid gaan voeren!

WECF & WO=MEN: 'Fighting the shrinking civil space'
Wist jij dat in 2017 197 activisten hun leven verloren in de strijd voor meer vrouwen(mensen)rechten? Het dodelijkste jaar voor vrouwenrechtenactivisten in de recente geschiedenis. WECF en Wo=Men (Dutch Gender Platform) zullen tijdens hun sessie aandacht vragen voor de groeiende druk waaronder vrouwenrechtenactivisten hun strijd voor gelijkheid in blijven uitoefenen. Wat kan en moet Nederland doen voor vrouwen wereldwijd in hun strijd voor gelijke rechten en voor het behalen van SDG 5: gendergelijkheid en empowerment van vrouwen? Luister naar de persoonlijke ervaringen van vrouwenrechtenactivisten en discussieer mee! (N.B. deze sessie zal in het Engels worden gehouden)

Building Change: 'Fail or pass? Wetten, regels, beleid en duurzame ontwikkeling'
In deze sessie gaan we door middel van een panel discussie met elkaar in gesprek over de zogenaamde SDG-toets. Deze toets is door Minister Kaag toegezegd en wordt nu ontwikkeld door verschillende ministeries. Het doel? Ervoor zorgen dat alle beleid- en regelgeving bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Door tijdens de ontwikkelfase van beleid- en regelgeving al te controleren in hoeverre de plannen wel of juist niet bijdragen aan de SDG’s kunnen er tijdig maatregelen genomen worden om negatieve effecten te minimaliseren en positieve effecten te maximaliseren. Met verschillende experts denken we na over hoe zo’n toets er uit kan zien en hoe de uitkomsten van die toets goed gebruikt kunnen worden in de Tweede Kamer.