Stage 

Twee keer per jaar bieden wij drie verschillende stages aan van vier dagen in de week met een stagevergoeding van 375 euro per maand. Stuur ons een brief met je motivatie en een CV uiterlijk woensdag 14 juni 2017. Gesprekken worden gevoerd in de derde week van juni 2017.

Sollicitaties voor de 'Democracy' en 'Dialogue' afdeling kunnen direct naar Danijel Tadic (dtadic [at] foundationmaxvanderstoel.nl) gestuurd worden. Voor 'Development' kunnen sollicitaties gestuurd worden naar Linde-Kee van Stokkum (lkvstokkum [at] foundationmaxvanderstoel.nl).

Profiel stagiair
De stagiair gaat werken in een internationale, politieke omgeving. We verwachten daarom dat je een goed politiek gevoel hebt en een open, communicatieve houding. Je bent in staat om efficiënt informatie te vergaren en deze, ook onder tijdsdruk, helder te verwoorden. Een goede beheersing van het Engels en organiserend vermogen zijn absoluut noodzakelijk. Affiniteit met internationale democratisering en samenwerking, de sociaal-democratie en de regio’s waar wij actief zijn (Oost-Europa, de Balkan, Centraal Azië, het Midden Oosten en Afrika) spreekt voor zich.

1. Stageplaats Democracy (1 plaats)

De Foundation Max van der Stoel biedt, in samenwerking met het European Forum for Democracy and Solidarity, twee keer per jaar een stageplaats aan gericht op democratisering.

Activiteiten:
1) het schrijven en/of updaten van één of meerdere country updates op de website van het European Forum.
2) het redigeren van de maandelijkse FMS Nieuwsbrief en het schrijven van artikelen.
3) mede samenstellen van de twee-wekelijkse Newsflash van het European Forum.
4) het bijhouden van de website van het European Forum.
5) bijkomende administratieve taken, zoals notuleren van (internationale) vergaderingen.
6) waar mogelijk deelname aan een buitenlandse activiteit van de FMS en het organiseren van een expert meeting in Nederland.

Periode:
Begin september 2017 – 2 februari 2018 (deadline voor solliciteren: 14 juni 2017)

2. Stageplaats Development (1 plaats)

Politici en beleidsmakers in Nederland nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Zo ondermijnen bijvoorbeeld het handels-, klimaat- en financiële beleid inspanningen voor duurzame en inclusieve ontwikkeling. We moeten voorkomen dat wat we met de ene hand geven, wordt weggenomen met de andere hand.

Het beleid van de Nederlandse regering heeft een maximaal positieve impact op ontwikkelingslanden, waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties het uitgangspunt zijn. Dit principe is leidend voor hoe we binnen de FMS over ontwikkelingssamenwerking denken.

Samen met partners worden voorbeelden van 'unfair' beleid onder de aandacht gebracht. Dit is beleid dat de ontwikkeling in ontwikkelingslanden tegengaat. We komen dan ook altijd met alternatieven hoe het anders kan; dus hoe beleid en politiek rechtvaardiger voor ontwikkelingslanden kan zijn.

Activiteiten:

Je assisteert op zelfstandige wijze bij de lobby richting Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers. Hierbij is kennis van en interesse in de Nederlandse en Europese politiek noodzakelijk, en liggen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties je nauw aan het hart. Daarnaast houd je de actuele ontwikkelingen op diverse thema’s, zoals handel, migratie en veiligheid, bij, signaleer je politieke momenten voor beleidsbeïnvloeding en werk je je mee in het tot stand brengen van handvatten voor politieke actie en het mobiliseren van achterbannen. Ook help je met het generen van zichtbaarheid van onze activiteiten. Tijdens deze stage maak je kennis met ontwikkelingsorganisaties en met de Nederlandse politiek.

Periode:
Begin september 2017 – 2 februari 2018 (deadline voor solliciteren: 14 juni 2017). 

3. Stageplaats Dialogue (Publieksactiviteiten) (1 plaats)

Jaarlijks organiseert de FMS debatten en conferenties over internationale politiek en samenwerking samen met verschillende partners, zoals het Internationaal Secretariaat van de PvdA. Deze publieke bijeenkomsten zijn erop gericht het Nederlandse publiek te informeren en discussies op gang te brengen over internationale politiek en het Nederlandse en Europese buitenlandbeleid.

Samen met de verantwoordelijke projectmedewerker werk je binnen deze stage mee aan de inhoudelijke en organisatorische werkzaamheden die bij deze publieke bijeenkomsten komen kijken.

Activiteiten:

Je assisteert bij de inhoudelijke en logistieke organisatie van diverse workshops en debatten. Zo ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de organisatie van een debat over de actuele politieke situatie in Oekraïne, help je de insteek te bepalen en zoek je geschikte partners en sprekers. In de voorbereiding op de publieke bijeenkomsten werk je mee aan de promotie van het evenement, opzet van de bijeenkomst en het draaiboek. We zoeken bij voorkeur stagiairs met een goed gevoel voor de organisatie van evenementen en alles wat daarbij komt kijken.

Vanaf oktober werk je ook mee met de voorbereiding van de Afrikadag, die in april 2018 gehouden wordt. 

Periode:
Begin september 2017 – 2 februari 2018 (deadline voor solliciteren: 14 juni 2017)

Op de hoogte blijven van ons nieuws?

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar nieuwsbrief@foundationmaxvanderstoel.nl