Doneer 

Zonder  de hulp  van onze donateurs kunnen wij onze evenementen, projecten en lobbyactiviteiten niet organiseren. De activiteiten van de Foundation Max van der Stoel zullen zelfs meer dan ooit afhankelijk zijn van uw steun, omdat overheidssubsidies worden verlaagd of zelfs helemaal afgeschaft. Doneer daarom op bankrekening NL15 RABO 0394 5461 21 (BIC code: RABONL2U) of vul het formulier hiernaast in!

Waarvoor uw extra gift of structurele steun wordt gebruikt:

  1. Steun aan sociaaldemocraten in landen waar de sociaaldemocratie zich ontwikkelt: wij krijgen hiervoor subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar die is in 2014 met 25% gekort.
  2. Het Building Change project voor eerlijk Nederlands beleid dat geen negatieve impact heeft op ontwikkelingslanden: wij financieren dit project zelf met bijdrages van onze donateurs.  
  3. De Afrikadag en debatten over mondiale vraagstukken: wij betalen deze activiteiten geheel uit eigen middelen, omdat subsidies hiervoor zijn afgeschaft.

De FMS heeft de ANBI status

Voor de inkomstenbelasting kan een gift die aan de FMS is betaald, worden meegenomen als aftrekbare gift. De FMS heeft de ANBI-status en haar voorgangers de AMS en de EVS hadden dat ook. Hiermee zijn wij officieel een algemeen nut beogende instelling. Algemene informatie over deze mogelijkheden oor het aftrekken van giften staat op de website van de Belastingdienst. Op deze site staat ook een test om te kijken of je in aanmerking komt voor deze aftrekmogelijkheid.

Er zijn 2 soorten giften:
• gewone giften
• periodieke giften

Gewone giften
Gewone giften zijn aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel. De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal €60,-. Wat u dus meer schenkt dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag echter niet meer aftrekken dan het maximum: dit is 10% van uw drempelinkomen. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u als donateur 34% tot 52% van uw schenking terug.

Periodieke schenkingen
Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Een periodieke schenking houdt in dat u minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag geeft. Dit wordt vast gelegd in een overeenkomst, maar sinds 2014 is het niet meer nodig om dit door een notaris te laten doen. Een periodieke schenking is door deze overeenkomst in zijn geheel aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u tussen de 37% en 52% terug. Gewone giften zijn gebonden aan een drempelbedrag voor de aftrekbaarheid.

Wilt u een periodieke schenking doen? U kunt dan hier het schenkingsformulier downloaden. Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u het ter ondertekening naar ons op. Wij sturen het ondertekende formulier dan aan u terug. Een notariële akte is sinds 2014 niet meer vereist voor een periodieke schenking.

Wilt u meer weten of heeft u specifieke vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met aberkvens[@]foundationmaxvanderstoel.nl.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 805706033.

De FMS vindt het belangrijk om open en transparant te zijn over ons beleid op financieel en inhoudelijk gebied. U vindt daarvoor hier verschillende documenten. Bestuursleden van de FMS krijgen geen vergoeding.

Ja, ik doe mee en word donateur!