3 Vragen aan... Kati Piri

Kati Piri staat op de derde plek op de concept kandidatenlijst van de PvdA voor de Europese verkiezingen. Achter Paul Tang en Agnes Jongerius is zij de grote onbekende op de lijst. Maar als ze op 22 mei wordt gekozen, zal ze vanuit haar expertise op buitenlands beleid waarschijnlijk de buitenland portefeuille op haar nemen. Hoogste tijd om kennis te maken met Kati Piri!

1. Kun je wat over jezelf vertellen?

Wat vrijheid en mensenrechten waard zijn, besef ik als dochter van een politieke vluchteling en als iemand die zelf geboren is achter het IJzeren Gordijn, maar al te goed. Ik heb, denk ik, daarom ook een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid. Ik geef graag mijn mening, ik kan goed luisteren en ik ben een teamspeler. Ik ben opgegroeid in Utrecht en heb Internationale Betrekkingen gestudeerd in Groningen.

Na een stage bij de PvdA Tweede Kamerfractie, ben ik in Brussel terecht gekomen. In het Europees Parlement heb ik een aantal jaren gewerkt als medewerker van de PvdA-delegatie en vervolgens als beleidsadviseur voor de fractie Socialisten en Democraten van het Europese parlement (S&D fractie). De PvdA maakt daar deel van uit. Mijn werkterrein was defensie, mensenrechten, burgerlijke vrijheden, asielbeleid en minderhedenvraagstukken. Sinds 2011 werk ik bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) in Den Haag. Als programma manager ben ik verantwoordelijk voor  Oost-Europa.

Dankzij mijn werk heb ik ervaring met het Europese parlement gekregen, geleerd leiding te geven en iets van de wereld met al zijn problemen en kansen gezien. Ik heb er veel leuke en nuttige contacten aan overgehouden. Ik ben me zo ook bewust geworden van het belang van Europese samenwerking en daaraan werk ik graag verder.

2. Wat is je affiniteit met buitenlandvraagstukken van de EU?

Door mijn studie en daarna mijn werk ben ik al heel lang met internationale vraagstukken en samenwerking en democratie bezig. Ik heb voor de S&D fractie samen met de Alfred Mozer Stichting (AMS) [de AMS is in 2013 gefuseerd met de Evert Vermeer Stichting tot de FMS, red.] en het European Forum vele activiteiten op dit gebied georganiseerd.

Wat mij vooral aantrekt is het leggen van verbindingen tussen nationale, Europese en internationale politiek, bijvoorbeeld op het gebied van democratie en rechtsstaat of de mensenrechten. De EU doet goede dingen. zoals nu bemiddelen bij de opstand in Oekraïne of steun aan democratische verkiezingen in ontwikkelingslanden. Helaas is er ook veel verdeeldheid. Ik weet dat het beter kan en moet. En dat motiveert me.

3. Wat is jouw band met de FMS?

Door mijn werk, eerst in Brussel en later bij het NIMD, heb ik veel samengewerkt met de AMS en nu de FMS. Zo was ik betrokken bij congressen en fact finding missies van de PES, de S&D fractie, AMS en andere politieke organisaties in Oost Europa. Doel was vaak het ondersteunen van sociaaldemocratische partijen. Ook bij het NIMD, waar ik nu werk, versterken we de rol van politieke partijen bij democratisering, bijvoorbeeld door de dialoog tussen partijen op gang te brengen.

De drie D’s van de FMS, democracy, development en dialogue, spreken me dan ook erg aan. Daar kan de PvdA ook in het Europees Parlement aan bijdragen; we hebben immers een lange traditie op dit gebied.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl