3 vragen aan... Roelof van Laar, Tweede Kamerlid PvdA

Sinds afgelopen zomer zit Roelof van Laar in de Tweede Kamer voor de PvdA, als woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking en Koninkrijksrelaties. Hiervoor was hij mede-oprichter en directeur bij Free A Girl (voorheen Stop Kindermisbruik), een organisatie die strijd tegen kinderprostitutie en gedwongen prostitutie. Hij schreef over zijn ervaringen met dit werk in Zuid-Oost Azië een boek: Een meisje als Roopa. De afgelopen maanden stonden er een aantal cruciale debatten op de agenda in de Tweede Kamer, met als hoogtepunt de begrotingsbehandeling. We stellen daarom deze week 3 vragen aan Roelof van Laar!  

1) Wat is je band met Foundation Max van der Stoel?

Ik ben sinds 2007 lid van de PvdA Zuid Noord Commissie, wat nu de Buitenland Commissie heet. Zo heb ik de Evert Vermeer Stichting goed leren kennen. De EVS en sinds kort natuurlijk ook de FMS heb ik ook vanuit mijn belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking altijd nauw gevolgd. Dat de FMS aan de PvdA verbonden is vind ik zeer waardevol, en ik denk dat de stichting een belangrijke rol vervult naar de partij toe.

2) Wat zijn jouw politieke voornemens voor 2014?

Ik heb naar aanleiding van het nieuwe beleid voor maatschappelijke organisaties van minister Ploumen een motie ingediend die de regering vraagt om het subsidiekader óók open te stellen voor zuidelijke organisaties. Ik ben er trots op dat deze motie onlangs ook met een Kamermeerderheid is aangenomen. Vanuit mijn eigen ervaring bij Free a Girl heb ik gezien dat veel zuidelijke NGO’s barsten van de capaciteit, en ik ben erg blij dat deze organisaties nu ook aanspraak kunnen maken op Nederlandse financiering. In 2014 zal ik me er daarom volop voor inzetten dat deze motie goed wordt vertaald in concreet beleid, zodat we ook echt zuidelijke penvoerders gaan krijgen. Ik ga me daarnaast ook vol inzetten voor meer coherentie van beleid. Bij de begrotingsbehandeling heb ik de minister gevraagd om zich in te zetten voor stevig Europees beleid tegen conflictmineralen. Het kan niet zo zijn dat de grondstoffen in onze sieraden en mobieltjes ten goede komen aan oorlog en conflict in Afrika en daarbuiten. Minister Ploumen kan op dit gebied echt het verschil gaan maken, zoals we bij haar strijd tegen belastingontwijking bijvoorbeeld gezien hebben.   

3) Wat is je nieuws van de week?

Iedere week bereikt mij uiteraard veel nieuws, zowel positief als negatief. Voor mij is het nieuws van deze week dat Nederland mee gaat doen aan de VN-missie in Mali. Het is goed dat wij daar bij gaan dragen aan stabiliteit en ontwikkeling, in een missie die de 3 D’s: defense, diplomacy en development integreert. Het is voor de toekomst van Mali, en de regio, van groot belang dat terroristen en extremisten geen voet aan de grond krijgen, maar dat er rust komt. Alleen in vrede en stabiliteit kan er gewerkt worden aan armoede en kunnen er weer kansen worden gecreëerd voor de bevolking. Wat mij grote zorgen baart zijn de ontwikkelingen in de Centraal Afrikaanse Republiek. Het dreigt er volledig uit de hand te lopen. De internationale gemeenschap moet meer doen om de situatie te beheersen en te voorkomen dat het op genocide uitloopt. 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl