5 vragen aan...Agnes Jongerius

Agnes Jongerius zit namens de PvdA in de S&D-fractie van het Europees Parlement. Ze is op dit moment druk bezig met de onderhandelingen over TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Wat vindt Agnes Jongerius van dit verdrag en hoe gaat zij de uitdagingen die het akkoord brengt aanpakken?

1. Zou je jezelf kort kunnen omschrijven? 

Mijn naam is Agnes Jongerius en ik ben geboren in Vleuten-De Meern in 1960. Ik zit namens de PvdA in de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten zoals dat formeel heet, ook wel bekend als de S&D-fractie in het Europees Parlement. Hiervoor, van 2005 tot 2012 was ik voorzitter van vakcentrale FNV.

In het Europees Parlement zit ik onder meer in de commissie Sociale zaken en werkgelegenheid en de commissie Internationale handel. Daarin wordt gewerkt aan de vrijhandelsverdragen waarover de EU met Canada en de VS onderhandelt. Het parlement heeft daar straks het laatste woord over.

2. Waar liggen de grote uitdagingen met betrekking tot TTIP?

Nu het verdrag zo omvangrijk is, zijn de uitdagingen waar we voor staan ook enorm. Zo’n verdrag moet niet alleen gaan om groei an sich maar het moet ook vooral gaan om groei van werkgelegenheid. Meer werk dus. Bij iedere beslissing die genomen wordt moeten we onszelf de vraag stellen: hoe creëren we hiermee meer banen? En dan ook nog goede banen.

Wat we niet zullen accepteren is een zogenaamde race to the bottom. Want als het gaat om werknemersrechten bestaan er tussen VS en EU grote verschillen. Het verdrag mag niet de verworvenheden voor werknemers uithollen. Rechten die zo hard bevochten zijn, en nu al permanent onder druk staan door de mondiale economie. Onze sociale wet- en regelgeving, de invloeden van Europese vakbonden en ondernemingsraden en CAO's mogen niet achteruit gaat.

Sterker nog, het zou goed zijn als Amerikaanse bedrijven onze standaarden over zouden nemen.

In zowel de EU, als de VS is het van groot belang dat werknemers invloed hebben als het om hun rechten gaat. We moeten voorkomen dat tijdelijke medewerkers als tweederangs werknemers worden behandeld. Gelijk werk moet gelijk betaald worden.

Daarnaast is er een grote discussie over Investor State Dispute Settlement (ISDS). Met ISDS kunnen bedrijven rechtstreeks landen aanklagen. Bedrijven hoeven dan niet eerst verplicht langs een reguliere rechter, ze kunnen meteen aparte arbitrage eisen. Terwijl we in Europa en de VS een uitstekend rechtssysteem hebben. Is dat niet overbodig, en hoe democratisch is dat? De discussie hierover is gaande.

3. Op welke manieren ga jij je inzetten zodat deze zorgen gehoord gaan worden?

Ik wil in ieder geval dat de zorgen van Europeanen over ISDS, maar ook over arbeids- en milieustandaarden worden gehoord. Dat we open en toegankelijk met elkaar in debat gaan. De in-transparante wijze waarop nu de onderhandelingen gevoerd worden, leidt ertoe dat de zorgen en achterdocht groter worden. Hier wil ik, waar mogelijk, meer transparantie bieden en in gesprek gaan met betrokkenen. In geval van werknemersrechten bijvoorbeeld praten met vakbonden, ngo’s of overige geïnteresseerden.

4. Welke rol zie je hier voor Fair Politics en de FMS?

Het is heel goed als het debat over TTIP wordt gevoerd en de zorgen die mensen erover hebben worden gehoord en erkend. De FMS kan een uitstekend platform zijn voor het uitwisselen van ideeën. Bovendien kan de FMS met betrekking tot het verdrag een verzamelpunt van informatie worden.

5. Wat zijn de andere grote uitdagingen waar je je de komende tijd mee bezig gaat houden?

Doordat in de bestuurslagen van de Europese Unie tot voor kort het economisch vrij verkeer belangrijker wordt gevonden dan de rechten van werknemers, zijn er echte misstanden ontstaan. Ik wil me inzetten om sociale dumping te bestrijden en de uitwassen van de vrije markt te bestrijden. Eigenlijk moet de Europese Commissie helemaal terug naar de tekentafel en de detacheringsrichtlijn zodanig aanpassen dat gelijk werk hoe dan ook gelijke beloning betekent.

Daarnaast vind ik het ook belangrijk om niet alleen in onze eigen achtertuin te kijken, in Nederland of Europa, maar ook oog te hebben voor wereldwijde problemen. We moeten uitbuiting en sociale dumping zoveel mogelijk te bestrijden, ook bijvoorbeeld in Azië. Daarom ben ik lid van de Delegatie met Zuidoost-Azië (ASEAN) en de Delegatie met India in het Europees Parlement.

Wij verwachten dat Agnes Jongerius zich zal inzetten voor een eerlijk vrijhandelsverdrag en wensen haar veel succes tijdens de onderhandelingen!

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl