Banningprijs 2014

Essayprijs over ‘De zin van Europa’

“Europa bevindt zich in een noodtoestand,” stelt de Duitse filosoof Jürgen Habermas. De Europese Centrale Bank krijgt steeds meer macht over nationale begrotingen, nationale parlementen steeds minder. Tegelijk zoekt het Europese publiek “naar manieren om zich te doen gelden als actief publiek,” aldus Luuk van Middelaar, historicus en speechschrijver van Herman van Rompuy. De Europese verkiezingen van 2014 en de economische crisis nopen tot heroverweging van het Europese project. Wat is anno nu de zin van Europa?

Europa biedt veiligheid, zekerheid, solidariteit en economische kracht. Of juist het tegendeel: de democratie en Nederlandse cultuur verdwijnen in een machtsspel waarin we allen de verliezers zijn. Kun je jouw persoonlijke en maatschappelijke idealen verbinden met Europa? Of juist helemaal niet? Wat betekent jouw stellingname voor de Nederlandse politiek, voor de vormgeving van de EU, voor de Europese munt?

Schrijf vóór 23 december 2013 naar aanleiding van het bovenstaande een compact en prikkelend essay. Werk toe naar een uitgesproken standpunt dat je onderbouwt met stevige feiten, deugdelijke argumenten en levendige voorbeelden. Stijl, originaliteit en kwaliteit van de argumentatie wegen mee in de beoordeling van de inzendingen.

Jury
De jury wordt voorgezeten door Ko Colijn (directeur Clingendael en commentator Vrij Nederland) en bestaat verder uit o.a. Menno Hurenkamp (Wiardi Beckman Stichting) en Kirsten Meijer (internationaal secretaris PvdA).

Prijzen

• voor de winnaar: € 1.000.

• voor de genomineerde niet-prijswinnaars: € 250,-

Het winnende essay komt in aanmerking voor publicatie in Vrij Nederland en Socialisme & Democratie. De prijs wordt uitgereikt op de laatste zondag voor de Europese verkiezingen in mei 2014 in de Rode Hoed.

Deelname
Mail je essay (max. 2000 woorden) vóór 23 december 2013 naar banningprijs@zingeving.net. Vermeld je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en je studierichting of beroep. Inzenders zijn niet ouder dan 35 jaar.

Voor meer informatie zie www.zingeving.net.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl