Begrotingsbehandeling 2016: Noodhulp en Ontwikkeling

In de avonden van 9 en 10 november,  volgde Fair Politics, het lobbyprogramma van de FMS, de behandeling van de begroting ‘Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ (BuHa/OS) voor 2017. Conclusie? Weinig ambitieuze plannen; wel was er specifieke aandacht voor de VN Werelddoelen, kinderarbeid en de lager uitvallende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers. Bijzonder was de aangenomen motie van Rik Grashoff (GroenLinks) om het Nederlandse ontwikkelingsbudget voor de komende jaren weer te laten groeien naar 0.7 procent van het BNP.

Ontwikkelingssamenwerking is meer dan noodhulp alleen

De begrotingsbehandeling kenmerkte een opvallende tweedeling onder de Kamerleden: zij die ontwikkelingssamenwerking willen inzetten om noodhulp te bieden en verder vooral internationale handel willen bevorderen, en zij die ontwikkelingssamenwerking zien als meer dan noodhulp alleen en willen inzetten op een zo compleet mogelijke uitvoering van het ontwikkelingsbeleid. Zo riep Stientje van Veldhoven (D66) op om in de begroting beter inzichtelijk te maken hoe bepaalde onderdelen bijdragen aan het behalen van de VN Werelddoelen. Daarnaast lieten Roelof van Laar (PvdA) en Joël Voordewind (CU) weten dat het ontwikkelingsbudget weer zou moeten voldoen aan de OESO-norm, waarbij Nederland 0,7 procent van het BNP besteedt aan ontwikkelingssamenwerking. De uiteindelijke motie van Grashoff (GroenLinks) over deze 0.7 procent voor officiële ontwikkelingshulp werd aangenomen. Van Laar (PvdA) benadrukte ook dat als Nederland de VN werelddoelen wil bereiken, er grote behoefte is aan beleidscoherentie voor ontwikkeling en duurzame, eerlijke handelsverdragen.

Vernieuwingen door samenwerking Hulp en Handel

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) kondigde nogmaals de ‘Handelakkoorden Nieuwe Stijl’ aan, welke meer coherentie binnen de portefeuille Hulp en Handel zullen brengen en dienen bij te dragen aan het behalen van VN Werelddoelen. De Minister gaf specifiek aandacht aan het zichtbaarder maken van de Nederlandse inzet om kinderarbeid tegen te gaan en de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Verder kon de Minister toezeggen dat de ‘meevaller’ naar aanleiding van het lager uitvallende aantal inkomende asielzoekers in 2016, binnen de  binnen de begroting van BuHa/OS besteed zal worden. De Kamer drong vervolgens veelvuldig aan om met een substantieel deel van deze meevaller het Dutch Relief Alliance, het noodhulpfonds, aan te vullen. Dit fonds is bijna leeg, en de noodzaak tot opvang in de regio is nog lang niet voorbij. De Minister wilde echter geen toezeggingen doen, en riep de Kamer op te wachten tot de Najaarsnota, welke wordt verwacht rond 27 november.

En de toekomst…

Na het lezen van de begrotingsplannen  voor 2017, waren we weinig hoopvol over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Helaas heeft de begrotingsbehandeling dit tij niet gekeerd. Tijdens het enigszins tamme debat, bleven, buiten de motie Grashoff, echt ambitieuze plannen uit. Kortom, het is tijd voor verkiezingen! Tijd om ons in te zetten voor de uitvoering van de motie Grashoff; terug naar een budget voor echte hulp dat 0,7 procent uitmaakt van ons BNP en waar tegelijkertijd ook de overige 99,3 procent van het budget bijdraagt aan een eerlijkere wereld. 

Geschreven door: Linde-Kee van Stokkum en Querine Hoejenbos

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl