Ben jij verantwoord verzekerd?

De Eerlijke Verzekeringswijzer, een initiatief van Amnesty International, De Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX, onderzoekt jaarlijks het verantwoord beleggingsbeleid van de 10 grootste verzekeraars in Nederland aan de hand van 21 thema’s. Uit het onderzoek blijkt dat de onderlinge verschillen tussen de verzekeraars opvallend groot zijn. Hoe verantwoord is jouw verzekeringsmaatschappij?

Druk vanuit de consument

Verzekeraars zijn relatief grote spelers op de internationale beleggingsmarkt. Door middel van beleggingen kunnen verzekeraars bijdragen aan het uitbannen van bijvoorbeeld ondervoeding en het versterken van ecosystemen, maar ook aan milieuverontreiniging en mensenrechtenschendingen. Met de Eerlijke Verzekerwijzer hopen de organisaties dat consumenten hun verzekeraar meer onder druk zetten om hun beleggingsbeleid meer verantwoord en transparant te maken.

Niet duurzaam investeren

Uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds relatief veel geïnvesteerd wordt in onverantwoorde projecten. Zo investeren vijf van de tien onderzochte verzekeraars in wapenfabrikanten die wapens en wapensystemen leveren aan Saudi-Arabië. Gezien het aandeel van Saudi-Arabië in de aanhoudende burgeroorlog in Jemen, dragen deze vijf verzekeringsmaatschappijen indirect bij aan mensenrechtenschendingen in het land.

Vooruitgang

Naast de aanhoudende onverantwoorde investeringen is er ook verbetering waar te nemen op een aantal thema’s ten op zichten van voorgaande jaren. Zo verbeterden vijf van de tien verzekeraars (Achmea, Allianz, APG, ASR en Vivat) op minimaal 7 van de 21 thema’s hun beleid. Zo werd het investeringsbeleid transparanter en duurzaamheid is een meer toonaangevende rol gaan spelen. Achmea analyseert bijvoorbeeld bedrijven waarin het belegt aan de hand van de mate waarin ze de UN Global Compact principes naleven, sluit bedrijven uit die kernwapens of tabak produceren, en stelde vijf kernthema’s vast: mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid, natuur en klimaat.

De tien onderzochte verzekeraars hebben door beleidsverbeteringen in totaal op 51 punten hogere resultaten, en door beleidsverslechtering op 17 punten lagere resultaten behaald ten opzichten van het voorgaande jaar. Er is dus een stijgende lijn te zien op het gebied van duurzaam investeren. Er blijft ook noodzaak voor verbetering. Het volledige onderzoek van de eerlijke verzekeringswijzer is te vinden op: http://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer

Gepubliceerd door: José van de Water, Foto: Verzekeringswijzer

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl