Bijeenkomst: "Manifest over de versterking van de Nederlandse Defensie"

U bent van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst van het Netwerk Defensie in samenwerking met de JS en PvdA Internationaal over het ''Manifest over de versterking van de Nederlandse Defensie'.' De bijeenkomst vindt plaats op 20 mei van 19:00-21:00 in de Tweede Kamer, Den Haag.

Op 23 april verscheen een Manifest over de Defensie, ondertekend door 38 personen van zeer verschillende politieke en maatschappelijke herkomst. Vragen die we in deze bijeenkomst zullen behandelen zijn onder andere 'Hoe staat de Nederlandse krijgsmacht erbij'? en 'Welke eisen stelt de verslechterde internationale toestand aan het veiligheids- en defensiebeleid'?  

De ondertekenaars vinden dat de bezuinigingen op Defensie te ver zijn doorgeschoten en dat een herbezinning dringend noodzakelijk is. Verder menen de ondertekenaars dat de bestaande knelpunten eindelijk moeten worden opgelost en er extra investeringen nodig zijn om de nieuwe taken aan te kunnen. Daarvoor is de eerstkomende jaren een structurele verhoging van de Defensiebegroting met 1,5 miljard euro nodig, op weg naar het gemiddelde van de Europese NAVO-landen (1,6% van het BNP). Dat kan alleen als politieke partijen de handen ineen slaan en afspraken maken om in een meerjaren-aanpak Defensie een stabiele basis te geven.

De tekst van het Manifest kunt u lezen via <MijnPvdA> onder <Communities>, <Defensie> en selecteer onder <Categorie> vervolgens <Overig>. Hier treft u de tekst in de conversatie over het Manifest. De tekst van het Manifest is hier ook als PDF bestand toegevoegd en te downloaden.

Als sprekers hebben we enkele van de initiatiefnemers van het Manifest:

- Voormalig Commandant der Strijdkrachten de heer Dick Berlijn,

- Voormalig PvdA Kamerlid en woordvoerder Defensie de heer Harry van den Bergh,

- Voormalig PvdA Kamerlid en woordvoerder Defensie de heer Gerrit Valk,

Voormalig voorzitter van de Tweede kamer en PvdA Kamerlid mevrouw Gerdi Verbeet, zal deze bijeenkomst voorzitten.

Het belooft opnieuw een boeiende en interessante bijeenkomst te worden. 

Aanmelden via Marijke Moonen (m.moonen@tweedekamer.nl) vóór maandag 18 mei 2015 12.00 uur onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Zoals gezegd vindt de bijeenkomst plaats op 20 mei, van 19:00-21:00 (vanaf 18:30 worden er broodjes en koffie geserveerd). De bijeenkomst wordt gehouden in de Tweede Kamer, Den Haag. U wordt vriendelijk verzocht de ingang op Lange Poten 4 te gebruiken.

Ter informatie berichten wij u alvast dat er op zaterdag 20 juni een grote Defensiebijeenkomst zal plaatsvinden tijdens de PvdA Brabantdag in Den Bosch. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl