De ‘Lima Spirit:’ VN onderhandelt over opvolger Kyoto-Protocol

Van 1 tot 13 december jl. vond in Lima de twintigste jaarlijkse VN-conferentie plaats. Tijdens dit klimaatoverleg werden belangrijke beslissingen gemaakt over een concept versie van een nieuw klimaatverdrag, die vervolgens eind 2015 tijdens de klimaattop in Parijs moet worden ondertekend. De onderhandelingen verliepen moeizaam. De conferentie moest met een dag verlengd worden. Pas op 13 december wisten de 190 aanwezige landen tot een akkoord te komen.

De doelstelling van de klimaattop in Lima was om ingrijpende afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Zo kan er tijdens de 21ste klimaatconferentie in Parijs een ambitieus verdrag worden getekend.

Ontwikkelingslanden

Het uiteindelijke akkoord werd nog bijna tegengehouden door ontwikkelingslanden. Hoewel van alle landen wordt verwacht hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, vonden ontwikkelingslanden dat rijke landen meer inspanningen moesten leveren om klimaatverandering aan te pakken. Ze wilden dat dit duidelijk werd vermeld in het verdrag. Uiteindelijk werd er daarom in de tekst gezet dat landen “gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden” hebben om hun CO2-uitstoot te verminderen.

De armste landen ondervinden de meeste schade als gevolg van de opwarming van de aarde. Daarom is het Groene Klimaatfonds ingesteld om ontwikkelingslanden te ondersteunen in hun klimaatbeleid. De Nederlandse regering heeft aangegeven 100 miljoen euro uit te trekken voor dit fonds. Andere landen hebben tijdens de conferentie in Lima ook een bedrag toegezegd, waardoor er nu meer dan 10 miljard in het Groene Klimaatfonds zit. Dit is nog lang die de benodigde 100 miljard die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Moeizame onderhandelingen

De onderhandelingen in Lima verliepen voornamelijk stroef, omdat er veel verschillende belangen zijn. Zo zijn oliestaat Saoedi-Arabië en Canada (waar ook steeds meer olie gewonnen wordt) zich fel aan het verzetten tegen klimaatbeleid. Dit vanuit financiële overwegingen, omdat maatregelen tegen klimaatverandering sowieso leiden tot minder olie-verbruik.

Wetenschappers benadrukken juist dat het op de lange termijn voordelig is om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te verminderen. Als er geen vermindering tot stand komt die gevaarlijke opwarming (meer dan 2 graden Celsius) van de aarde kan voorkomen, zullen de uiteindelijke kosten aanzienlijk hoger uitvallen.

Reacties

Milieuorganisaties zijn kritisch over het akkoord dat na dertien dagen onderhandelen tot stand is gekomen. Er wordt gesproken van een vrijblijvend akkoord, waarvan de afspraken vaag zijn. Zelfs een groep multinationals, onder andere Shell, Phillips en Unilever, hebben kritiek op het verdrag. Zij willen dat de lidstaten sneller handelen om tijdens de top in 2015 tot een waardige opvolger van het Kyoto protocol te kunnen komen.

Katheel Van Brempt, de vice-president van de S&D (Socialists and Democrats) in het Europese Parlement benadrukte dat er in Lima belangrijke stappen in de goede richting zijn gezet. “The key step forward in Lima is actually the 'Lima spirit'. There is a shared understanding that the world must act together to fight climate change”, aldus Van Brempt.

De doelstelling van de VN-klimaattop in Parijs eind volgend jaar is om een nieuw klimaatverdrag te tekenen. Het is belangrijk dat de Nederlandse regering en de EU inzetten op een ambitieus klimaatakkoord, zodat ontwikkelingslanden en toekomstige generaties niet de prijs hoeven te betalen van de klimaatverandering die de huidige generatie veroorzaakt.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl