De SDG-toets is een feit!

Het is gelukt! De SDG-toets is een feit. Building Change (samenwerkingsverband FMS, Partos en Woord & Daad) pleit al sinds 2017 voor de ontwikkeling van een instrument om de gevolgen van Nederlands beleid op duurzame ontwikkeling te meten. Nu is het zover!

Vanaf deze week hebben ambtenaren en politici een extra instrument om voorstellen te laten bijdragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd! Nieuw beleid, wet- en regelgeving wordt vanaf nu getoetst op de bijdrage aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) en of het niet juist onbedoeld een negatieve impact hierop heeft (zowel in Nederland als daarbuiten). Extra aandacht is er vanaf nu voor de effecten op ontwikkelingslanden en de effecten op gender.

Wil je voordat je verder leest alvast een blik werpen op de SDG-toets? Je vindt hem hier!

Kan de SDG-toets concreet bijdragen aan duurzame ontwikkeling?
Dit klinkt misschien nogal technisch, maar is het niet! In een artikel gepubliceerd door Building Change op Vice Versa Online wordt dit uitgelegd. Maar om een voorbeeld te geven: het wetsvoorstel voor de oprichting van 'Invest NL' - een groot fonds voor impact investeringen wereldwijd. Dit voorstel moet waarborgen dat, als kapitaalinvesteringen in ontwikkelingslanden plaatsvinden, deze niet verkeerd uitpakken voor de lokale bevolking. Zij zijn er economisch beter mee af? Worden met deze investeringen de landrechten gerespecteerd?

Hoe kwam de SDG-toets tot stand?
Al sinds 2017 vragen Tweede Kamerleden om een instrument waarmee duurzame ontwikkeling gestimuleerd wordt alsmede voorkomen wordt dat er besluiten worden genomen die hier een negatieve impact op hebben. Onder meer oud-Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) en de Kamerleden Isabelle Diks (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) maakten zich hier hard voor. In 2017 inventariseerde toenmalig minister Lilianne Ploumen de voor- en nadelen van een SDG-toets. Haar opvolger, minister

Sigrid Kaag besloot de SDG-toets daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Ambtenaren op de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie & Veiligheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben zich op deze taak gestort. En nu is de toets werkelijkheid!

Building Change pleit al langere tijd voor deze toets. Onder andere in het in 2016 gepubliceerde rapport 'Ready for Change? Global Goals at home and abroad'. Dit rapport was een eerste uitgebreide verkenning van hoe Nederland al haar inspanningen SDG-proof kon maken.


Hoe nu verder?
Het succes van deze toets valt of staat met de toepassing ervan. Daarom zal Building Change, en met ons tientallen maatschappelijke organisaties, het gebruik van de toets monitoren. Én de toets geeft tweede Kamerleden een extra mogelijkheid om bewindslieden aan te spreken over de bijdrage van hun nieuwe voorstellen aan het behalen van de SGDs. Een mooie kans om beleidscoherentie voor ontwikkeling beter op de kaart te zetten!

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl