De toekomst van Europese ontwikkelingssamenwerking

Sinds 2000 is de relatie tussen de Europese Unie en de zogeheten ACP-landen vastgelegd in het Cotonou-verdrag. Het verdrag is een samenwerking tussen de EU en 79 landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, het Caribische gebied en de Stille Oceaan – de voormalige koloniën van de Europese lidstaten –en vormt het fundament van de Europese ontwikkelingssamenwerking. Het Cotonou-verdrag loopt af in 2020 en hoewel de onderhandelingen over een dergelijk opvolging officieel pas in 2018 van start gaan, zijn verschillende partijen al begonnen met het inventariseren van de mogelijke opvolgers van het verdrag.  

Wat komt er na Cotonou?

Binnen de huidige brainstorm fase bestaan er drie mogelijke scenario’s voor een opvolger van het Cotonou-verdrag. De meest voor de hand liggende opvolger van het huidige Cotonou-verdrag is een verdrag in eenzelfde vorm, met eventuele aanpassingen. De tegenhanger van deze optie is dat er onvoldoende behoefte is om een dergelijk verdrag voort te zetten. Het Cotonou-verdrag wordt dan niet opgevolgd en de EU zet het inhoudelijk gedeelte van dit verdrag om in bilaterale verdragen. Het meest voor de hand liggend is dat het vernieuwde verdrag in eenzelfde vorm doorgaat als het huidige verdrag, met eventuele aanpassingen. De laatste optie is dat de opvolger van het verdrag om wordt gezet in een meer regionale samenwerking. De betrekkingen uit het verdrag worden dan ondergebracht in bestaande verdragen, zoals de Europese partnerschapsovereenkomsten (EPA’s) en stabilisatie- en associatieovereenkomsten.

De Duurzame Werelddoelen als basis

Het maatschappelijk initiatief ‘Ready for Change?’, een samenwerking tussen Partos, FMS en Woord en Daad, ziet de Duurzame Werelddoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) als basis voor een toekomstige EU-samenwerking met de ACP-landen. Deze 17 mondiale doelen moeten in 2030 een einde maken aan kwesties als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. In het ten grondslag leggen van de SDG’s aan de opvolger van het Cotonou-verdrag, speelt de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol. Zo gaan de speerpunten van het huidige Cotonou-verdrag over armoedebestrijding, het bijdragen aan duurzame ontwikkeling in de ACP-landen en de ACP-landen geleidelijk in de wereldeconomie te laten integreren. Om het Nederlandse maatschappelijk middenveld te stimuleren en een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking schrijft ‘Ready for Change’ momenteel een briefing paper Post-Cotonou: EU ready for change? A perspective for Civil Society Organisations.

Lunchmeeting ‘Toekomst Europese Ontwikkelingssamenwerking’

Op donderdag 3 november 2016 organiseert ‘Ready for Change’ van 10.00 tot 14.00 uur de lunchmeeting 'Toekomst Europese Ontwikkelingssamenwerking' in het Huis van Europa te Den Haag.

Tijdens dit evenement gaan Mirjam van Reisen (Universiteit van Tilburg), Ries Kamphof (Kaleidos Research) en Steffie Neyens (Concord) onder leiding van Kido Koenig in een talkshow met elkaar in gesprek over de opvolger van het huidige Cotonou Verdrag. Waar liggen de kansen van de Europese ontwikkelingssamenwerking en hoe kan de Nederlandse ontwikkelingssector een bijdrage leveren aan een sterk nieuw verdrag?

Wil je aanwezig zijn bij dit evenement? Meld dan aan door een e-mail te sturen naar: sp@partos.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl