De verkiezingsuitslagen zijn bekend…

Maar wat betekent dit voor het Fair Politics programma van de FMS? Met de FairKiezingswijzer hebben we duidelijk laten zien welke partijen zich zullen inzetten voor eerlijke politiek ten opzichte van ontwikkelingslanden. Hoe hebben de partijen gescoord in de verkiezingen? En wat voor effect zal dit hebben op de Europese politiek van de komende vijf jaar?

De uitslag in Nederland

GroenLinks wist de hoogste score te behalen in de FairKiezingswijzer. Alle onderwerpen kleurden bij hen donkergroen, de hoogst haalbare score. Helaas heeft GroenLinks ten opzichte van 2009 wel een zetel moeten inleveren. Ze hebben nu nog twee zetels in het Europees Parlement en we gaan ervan uit dat zowel Bas Eickhout als Judith Sargentini zich er hard voor maken dat de belangen van ontwikkelingslanden worden meegenomen in het Europees beleid. Eickhout profileerde zich de afgelopen vijf jaar op het gebied van klimaat, terwijl Sargentini zich hard gemaakt heeft voor eerlijk Europees beleid op verschillende terreinen, zoals belastingen en conflictmineralen. Dit leverde haar de titel ‘Fair Politician of the Year 2012-2013’ op. Sargentini heeft tegenover Fair Politics aangegeven dat ze de komende vijf jaar graag wil afmaken waar ze de afgelopen vijf jaar mee bezig is geweest (zie ook het interview dat Fair Politics had met Judith Sargentini afgelopen maand).

ev nederland

Een nieuwkomer in het Europees Parlement is de Partij voor de Dieren. Net zo als GroenLinks verklaarde de Partij voor de Dieren in haar Europese verkiezingsprogramma rekening te gaan houden met de belangen van ontwikkelingslanden.  Hopelijk gaan we de komende tijd veel horen van deze partij. Misschien gaat het faire verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren zich vertalen naar een ‘Fair Politician of the Year’ titel voor Anja Hazekamp in de komende vijf jaar?

Dan de SP en de PvdA. Samen bezetten ze de gedeelde tweede plek in de FairKiezingswijzer. De PvdA voerde vooral campagne met de boodschap dat belastingontwijking moet worden aangepakt. Hoewel de SP zo haar twijfels heeft over de Europese Unie, is de partij wel van mening dat het aanpakken van belastingontwijking bij uitstek iets is dat Europa kan en moet doen. Dit biedt dus goede perspectieven en hopelijk lukt het de EU om de komende vijf jaar met maatregelen te komen om belastingontwijking door multinationals te voorkomen.

De ChristenUnie en SGP, die gezamenlijk meededen aan de Europese verkiezingen, hebben ook hun twee zetels weten te behouden. In hun verkiezingsprogramma hebben ze laten zien dat Europese politiek niet alleen draait om de Europese of Nederlandse belangen. Vooral op het gebied van handel scoorden deze partijen erg goed. Zij zijn namelijk van mening dat handelsbelangen van ontwikkelingslanden niet geschaad mogen worden.

De grote winnaars

In Nederland werden zowel D66 als het CDA benoemd tot de grote winnaars van de Europese verkiezingen. D66 omdat ze een extra zetel wisten te krijgen in het Europees Parlement en de meeste stemmen binnen haalden, het CDA omdat ze de meeste zetels kreeg. In de FairKiezingswijzer belandden beide partijen echter in de middenmoot.

D66 scoorde beter dan het CDA, voornamelijk omdat het CDA veel van de Fair Politics thema’s niet benoemde in haar verkiezingsprogramma. D66 heeft een overwegend positieve score, alleen op migratie wijkt het verkiezingsprogramma sterk af van wat Fair Politics wil bereiken. D66-fractiegenoot VVD haalde alleen op landbouw een positieve score. Hopelijk kunnen de vier D66 Europarlementariërs ervoor strijden dat ook hun liberale fractie (ALDE) de belangen van ontwikkelingslanden meeneemt in het Europees beleid.

Europese fracties

Op Europees niveau hebben wel verschillende veranderingen plaatsgevonden. De Europese Volkspartij (EVP), waar het CDA zich bij aan heeft gesloten, is al jaren de grootste in het Europees Parlement. Ook nu hebben ze de meeste stemmen weten te krijgen, al hebben ze wel 60 zetels verloren. De grootste concurrent van het EVP, de S&D waar de PvdA bij aangesloten is, heeft echter maar twee zetels verloren.

ev eu

In veel Europese landen hebben echter Eurosceptische partijen de verkiezingen gewonnen. Zo is in Frankrijk het Front National de grootste geworden en in Engeland UKIP. De PVV heeft echter in Nederland een zetel verloren. Wel heeft de PVV in het verkiezingsprogramma laten zien geen enkele intentie te hebben om aan andere mensen en landen te denken dan zichzelf.

In de komende jaren zal er door Europarlementariërs hard gestreden moeten worden om coalities te sluiten, die mogelijk verschillen per onderwerp, om tot besluiten te komen die geen negatieve gevolgen hebben voor ontwikkelingslanden. Het Europees Parlement heeft nog veel belangrijke besluiten te nemen, zoals de herziening van het Europese biobrandstoffenbeleid en het voorstel rondom de conflictmineralen. De strijd voor Fair Politics is harder nodig dan ooit!

By: Anne van der Meer

Photo: Flickr

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl