Eerlijk Europees beleid: doet de EU genoeg?

In augustus 2015 publiceerde de Europese Commissie haar tweejaarlijkse voortgangsrapportage over het realiseren van eerlijk Europees beleid richting ontwikkelingslanden. Onder leiding van de Rapporteur voor Eerlijk Beleid, Cristian Dan Preda, werkt het Europees Parlement momenteel aan een officiële reactie op dit rapport. 

Volgens Preda is het realiseren van eerlijk EU-beleid nog niet zo makkelijk, iets dat Fair Politics al veel langer wist. Zo is politieke wil een vereiste hiervoor, maar die ontbreekt nog veel te vaak. Om een stap voorwaarts te zetten, organiseerde Preda op 16 februari 2016 een workshop over eerlijk EU-beleid, waar Fair Politics ook bij aanwezig was.

Het doel van de workshop was om Rapporteur -voor Eerlijk Beleid- Preda van nieuwe inzichten en suggesties te voorzien om zo zijn rapport over de voortgangsrapportage van de Commissie te verbeteren. In een levendige discussie in het Europees Parlement spraken experts van de OESO, de VN, de universiteit van Glasgow en de Europese Commissie over instrumenten om eerlijk beleid richting ontwikkelingslanden te realiseren. Ook werd gekeken naar de praktijk van eerlijk beleid. Zijn de handelsverdragen die de EU afsluit bijvoorbeeld wel eerlijk voor ontwikkelingslanden?

Verschillende deskundigen benadrukten nogmaals dat eerlijk beleid geen luxe is om alleen in economisch goede tijden aan te werken, noch is eerlijk beleid een ‘gift’ aan ontwikkelingslanden. Weliswaar zijn er verschillende rapportages en instrumenten om eerlijk EU-beleid te bevorderen, maar de resultaten blijven achter. Dit is grotendeels te wijten aan een gebrek aan politieke wil om flinke stappen te zetten richting eerlijk beleid. Professor Cardone van de Universiteit van Glasgow vreest zelfs dat het thema langzaam van de EU-agenda verdwijnt, hoewel de Commissie de EU juist ziet als één van de meest actieve instellingen ter wereld in het realiseren van eerlijk beleid.

Dat klinkt veelbelovend, want het belang van eerlijk beleid voor het behalen van de nieuwe Werelddoelen werd tijdens de workshop meermaals benadrukt. Een nieuwe aanpak wordt noodzakelijk geacht, waarbij verschillende beleidsterreinen met elkaar moeten samenwerken, zoals energie, handel, belastingen en ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen eerlijk beleid is van groot belang, ook de samenwerking met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties mag niet ontbreken, aldus Rosemary Kalapurakal van het United Nations Development Programme.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele verschillende aspecten van eerlijk EU-beleid die aan bod kwamen tijdens de workshop.  Rapporteur Preda zegde toe de aanbevelingen en kritiek van de deskundigen mee te nemen bij het schrijven van de officiële reactie op het Commissierapport over eerlijk beleid. Fair Politics kijkt daar met spanning naar uit!

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl