Eerlijk werk voor duurzame ontwikkeling: Van Laar (PvdA) en Kerstens (PvdA) dienen initiatiefnota in

‘Eerlijk werk is een voorwaarde voor een fatsoenlijk bestaan’. Helaas worden er nog te vaak fundamentele arbeidsvoorwaarden geschonden. Dit moet beter, en Nederland kan hier een voortrekkersrol in nemen. Dat is de strekking van de initiatiefnota ‘Eerlijk werk wereldwijd’ die PvdA-Kamerleden Van Laar en Kerstens twee weken geleden indienden. Ook draagt de strijd tegen mensonterende arbeidspraktijken bij aan het realiseren van de post-2015 Millenniumdoelen (SDG’s). 

Eerlijk werk is essentieel in de strijd tegen armoede en de ontwikkeling van arme landen. Nederland zet al stevig in op ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie (EU) is de grootste investeerder wereldwijd in ontwikkelingssamenwerking. Het startpunt voor eerlijk werk, is volgens de initiatiefnemers, het naleven van internationale arbeidsvoorwaarden door de International Labour Organization (ILO) door bedrijven en de overheid, waaronder een leefbaar loon. Daarvoor moeten productieketens inzichtelijk worden gemaakt en consequenties voor het niet naleven van afspraken worden aangescherpt. Deze ‘ketenverantwoordelijkheid’ is al verankerd in het beleid van het kabinet, in de zogenaamde Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenanten. Ook andere voorbeelden in de nota laten zien dat Nederland zich al actief inzet voor verantwoord werk.  

Toch is er nog veel werk aan de winkel en daarom doen Van Laar en Kerstens aanbevelingen en mogelijke instrumenten die handvatten bieden voor eerlijk werk. Allereerst is leiderschap van belang, waarbij Nederlandse bedrijven voorloper moeten worden in het bieden van eerlijk werk en transparante productieketens in de hand werken. Daarnaast is samenwerking cruciaal, waaruit succesvolle aanpakken uit het verleden kunnen worden gebruikt in andere landen en sectoren. Volgens Fair Politics liggen de oplossingen voor eerlijk werk in het controlemechanisme van bedrijven en (strengere) sancties voor het niet naleven van richtlijnen. Kerstens en Van Laar pleiten voor uitsluiting van handelsmissies, subsidies en andere vormen van samenwerking met de overheid, indien bedrijven zich niet houden aan de fundamentele arbeidsnormen, zodat misstanden worden voorkomen. 

Ook minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) benadrukt in een Kamerbrief van 18 november dat er ‘extra inspanningen’ nodig zijn om lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden tegen te gaan en te streven naar eerlijk werk wereldwijd.  Het genereren van leefbaar loon is essentieel in de strijd tegen armoede, erkent ook de minister, maar lastig te bewerkstelligen zegt zij, doordat de minimumlonen in de betreffende landen erg afwijken van een leefbaar loon. Echter kan op verschillende manieren worden bijgedragen aan een leefbaar loon en betere werkomstandigheden. In haar brief noemt de minister het ondersteunen van sociaal dialoog, afspraken met (Nederlandse) stakeholders en het Nederlandse EU-voorzitterschap als kansen om de effectiviteit en inspanningen op het gebied van eerlijk werk te vergroten.

Ook de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een extra stok achter de deur om er echt werk van te maken, en maatregelen nemen tegen mensonterende misstanden in sectoren. Fair Politics hoopt dan ook dat het kabinet concrete maatregelen gaat nemen op het gebied van eerlijk werk, naar aanleiding van de initiatiefnota. 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl