EU akkoord tegen belastingontwijking mager resultaat

Een teleurgestelde Rik Grashoff van GroenLinks noemt het EU akkoord met maatregelen om belastingontwijking aan te pakken ‘mager’. Op 21 juni 2016, nog net tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap, bereikten de EU en haar lidstaten een akkoord over een omvangrijk pakket met maatregelen om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Een resultaat op zich, maar een eerlijk Europees belastingsysteem is nog ver weg. 

EU akkoord
In het EU akkoord zijn regels opgesteld om winstverschuiving van multinationals tegen te gaan. Zo kunnen EU-lidstaten nu belasting heffen over winsten die in belastingparadijzen zijn ondergebracht. Ook is er een maatregel ingesteld die een einde moet maken aan double non-taxation door alle inkomsten uit het buitenland die niet of weinig zijn belast alsnog te belasten in de EU-lidstaat.

Mager resultaat
Echter, ondanks het bereikte akkoord, zijn we er nog lang niet. Volgens Francis Weyzig, belastingexpert bij Oxfam Novib, is de EU er niet in geslaagd om belastingontwijking doeltreffend aan te pakken. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie om belastingontwijking tegen te gaan is flink uitgekleed, waardoor het akkoord uiteindelijk niet ten goede komt aan ontwikkelingslanden. Jaarlijks lopen ontwikkelingslanden miljarden aan belastinginkomsten mis door belastingontwijking, terwijl belastinginkomsten goed gebruikt kunnen worden om onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren.


Ook volgens Tax Justice Nederland wordt met dit akkoord belastingontwijking niet tegen gaan. Zo blijft het mogelijk voor multinationals om winsten te verschuiven naar belastingparadijzen.

Aanbeveling
Francis Weyzig roept Nederland op tot het verplichten van multinationals om per land afzonderlijk cijfers te publiceren over belastingafdrachten, gemaakte winst en andere activiteiten. Het Europese voorstel blijft beperkt tot rapportage per EU-land en enkelen nader te bepalen belastingparadijzen. ‘Dat is volstrekt ontoereikend om belastingontwijking te ontmoedigen en ontwikkelingslanden hebben er helemaal niets aan,’ aldus Weyzig.

Fair Politics roept de Nederlandse overheid op om ‘country-by-country reporting’ door te voeren per land en niet enkel tot EU-land. O.a. op deze manier kan belastingontwijking adequaat bestreden worden, zodat ontwikkelingslanden eerlijk belasting kunnen heffen.

Foto: Nederlandse belastingdienst. Bron: wikipedia.org, 2016.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl