EU bereikt akkoord over conflictmineralen – meer plichten voor bedrijven

Het akkoord geldt voor de mineralen tin, tantaal, wolfraam en goud. Deze mineralen worden in allerlei producten gebruikt, zoals mobiele telefoons, computers en auto’s. Belangrijke wingebieden voor deze mineralen liggen in conflictgebieden, zoals de Democratische Republiek Congo. De handel in mineralen zorgt daarmee in feite (indirect) voor de financiering van deze conflicten. Het is bijzonder dat dit akkoord is bereikt, omdat de Europese Commissie en het Europees Parlement aanvankelijk een totaal verschillende kijk op de zaak hadden. De Commissie wilde zich richten op vrijwillige richtlijnen voor bedrijven, terwijl het Parlement een resolutie aannam over bindende regelgeving.

Europees Parlement

Bernd Lange, Duits Europarlementariër voor de Socialists & Democrats, is zeer te spreken over het akkoord: ‘We moeten de vicieuze cirkel tussen de handel in mineralen en de financiering van conflicten doorbreken. Het is gelukt om bindende maatregelen af te spreken in plaats van een systeem op vrijwillige basis, een groot succes voor het Europees Parlement.’ Zijn Roemeense collega Iuliu Winkler (EPP), die nauw betrokken was bij de totstandkoming van het akkoord, noemt de afspraken ‘een uitstekende basis voor efficiënte en werkbare regelgeving, die ten goede komt aan gemeenschappen in oorlogs- en conflictgebieden.’

Halfslachtig akkoord?

Verschillende ngo’s in Nederland reageren kritisch op het akkoord. Volgens Amnesty International gaan de ‘halfslachtige’ regels niet ver genoeg om de problemen daadwerkelijk aan te pakken. De regels gelden alleen voor bedrijven die de mineralen direct importeren, niet voor bedrijven die de mineralen gebruiken in hun eindproducten (bijvoorbeeld als auto’s of laptops buiten de EU worden geproduceerd). Volgens ActionAid, SOMO en Cordaid zal in de praktijk slechts minder dan één procent van de bedrijven dat de vier mineralen gebruikt te maken krijgen met de nieuwe regelgeving. Fair Politics verwelkomt het akkoord en houdt dan ook met spanning de verdere ontwikkelingen in de gaten. 

Foto: Enough Project, Flickr, 2009.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl