EU wil eerlijke belastingen nu nederland nog

Drieënhalf uur lang discussieerden Kamerleden vurig over het tegengaan van belastingontwijking tijdens het Algemeen Overleg (A0) van Financiën op 10 maart 2016 naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie. De Commissie pleit voor effectiever belasting heffen als EU en grotere fiscale transparantie in de EU. Bijna unaniem waren Kamerleden het er over eens dat belastingontwijking moet worden aangepakt, maar niet ieder Kamerlid stond te popelen om het Europese voorstel door te voeren.

Brievenbusfirma-loos Nederland

Zoals alom bekend, is het fiscale klimaat in Nederland gunstig voor multinationals. Dit heeft o.a. een hoog aantal brievenbusfirma’s tot gevolg. Volgens Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) maken multinationals asociaal misbruik van Nederlandse regelgeving en daarom pleit hij dat brievenbusfirma’s hard moeten worden aangepakt.

Ondersteun belastingheffing in ontwikkelingslanden

Aanvullend benadrukt Kamerlid Ed Groot (PvdA) dat ook effectieve belastingheffing in ontwikkelingslanden zelf meer gepromoot moet worden. Op deze manier moet de neerwaartse spiraal van onderlinge concurrentie tussen ontwikkelingslanden om zo min mogelijk belasting te heffen, worden tegen te gaan. 

Transparantie 

Verder pleit het EU voorstel voor grotere fiscale transparantie. Alle lidstaten moeten openheid bieden over de afgedragen belastingen van multinationals. Een goed punt volgens,Groot,wat zou moeten worden aangevuld met ‘country-by-country reporting’ van multinationals. Door multinationals per land te laten rapporteren waar zij hun winst maken en belasting afdragen, wordt de fiscale wereld overzichtelijker en wordt het ook makkelijker voor overheden van (ontwikkelings)landen om belasting te heffen.

Profiteren ontwikkelingslanden van BEPS?

Aan de grondslag van het Europese voorstel liggen de Base Erosion Profit Shifting (BEPS) afspraken van de OESO. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) vroeg staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes uitleg over de veronderstelde vooruitgang die de BEPS afspraken voor ontwikkelingslanden voor ogen hebben. Ontwikkelingslanden zouden moeten profiteren van de BEPS afspraken door de verkregen transparantie en de instrumentele ondersteuning voor belastingheffing. Helaas ging de staatssecretaris niet in op de vraag van Omzigt. 

Reactie van staatssecretaris Wiebes

De staatssecretaris is een voorstander van het EU voorstel en pleit voor meer transparantie in de fiscale wereld. Volgens de staatsecretaris zal  het EU voorstel het fiscale landschap drastisch veranderen. Daarmee zijn de ‘brievenbusfirma’s aan het einde van hun levenscyclus’.  Belastingontwijking moet stoppen, maar  het gunstige vestigingsklimaat in Nederland moet ook op peil blijven. Dit kan volgens Wiebes zonder problemen naast elkaar. Maar is Nederland bereid om streng op te treden tegenover haar eigen belastingsysteem?  

Fair Politics staat voor een eerlijk belastingbeleid, zodat ontwikkelingslanden niet langer essentiële belastinginkomsten mislopen. Ed Groot (PvdA) ontvangt één punt voor zijn pleidooi voor ‘country-by country reporting’ en het bevorderen van belastingautoriteiten in ontwikkelingslanden. Ook Rik Grashoff (GroenLinks) krijgt één punt voor het vragen van aandacht voor de malafide praktijken van brievenbusfirma’s. Pieter Omzigt (CDA) krijgt één punt voor zijn vraag over de impact van de BEPS afspraken van de OESO op ontwikkelingslanden.

Dit artikel is gepubliceerd op: 14 maart 2016. Foto: Nederlandse belastingdienst. Bron: wikipedia.org, 2016.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl