Europese commissie presenteert voorstel herziening ISDS

Goed nieuws voor TTIP - (Transatlantic Trade and Investment Partnership) critici: de Europese Commissie (EC) heeft een voorstel gepresenteerd om investeringsbescherming in het handels- en investeringsverdrag tussen de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU) – (het zogenaamde TTIP- verdrag) - te verbeteren. Een investeringshof zou in de toekomst de ISDS-clausule kunnen vervangen.

Het Investor-State Dispute Settlement (ISDS) is een fel bekritiseerd mechanisme dat internationaal recht voorrang geeft op nationale rechtspraak. Het voorstel voor een investeringshof komt alle betrokken actoren tegemoet, en niet alleen multinationals die profiteren van het – voor hun gunstige – handelsverdrag. Handelscommissaris Cecilia Malmström benadrukt dat een transparant internationaal rechtssysteem cruciaal is om het vertrouwen van burgers te handhaven en beleidsvrijheid van lidstaten te garanderen. 

Ook minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is zeer te spreken over het voorstel van de EC. De minister is van mening dat investeringsbescherming anders moet, en heeft hier al eerder, met andere collega’s van EU-lidstaten, op gewezen. Het voorstel wordt momenteel door de EC officieel bij alle lidstaten en het Europees Parlement ingediend. 

Klik hier voor het EC-voorstel, voor de Europese case over TTIP klik hier

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl