FairKiezingswijzer: PvdA en GroenLinks tonen ambitie voor een eerlijke wereld

De verkiezingsprogramma’s van de PvdA en GroenLinks zetten de toon om beleid eerlijker en rechtvaardiger te maken door de belangen van ontwikkelingslanden ook mee te wegen. Ook D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren schenken adequate aandacht aan de belangen van ontwikkelingslanden. Dat komt naar voren uit de FairKiezingswijzer die de Foundation Max van der Stoel (FMS) afgelopen 9 februari officieel lanceerde in Nieuwspoort in Den Haag. 

Tweede Kamerverkiezingen 

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komt de FMS met een eigen analyse van de verkiezingsprogramma’s. Deze FairKiezingswijzer is gebaseerd op de gedachte dat beleid vaak indruist tegen de Nederlandse ontwikkelingsdoelen. Wat we met de ene hand geven, wordt met de andere weer weggenomen. De verkiezingsprogramma’s laten zien in hoeverre partijen serieus omgaan met de belangen van ontwikkelingslanden.

11 politieke partijen, 7 thema’s 

Voor de FairKiezingswijzer zijn de verkiezingsprogramma’s van de 11 politieke partijen die sinds 2012 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, tegen het licht gehouden. De volgende thema’s zijn geanalyseerd: handel, klimaat, vrede en veiligheid, belastingontwijking, eerlijk werk, en migratie en ontwikkeling. Ook is getoetst of in algemene zin rekening wordt gehouden met de belangen van ontwikkelingslanden (de zogenoemde ´coherentie van beleid´). 

Ons eigen handelen staat voorop

Na jaren van bezuinigingen op internationale samenwerking, tonen veel partijen weer de bereidheid om te investeren. Geld is echter niet het allerbelangrijkste. Het begint bij ons eigen handelen. Dat moet eerlijk zijn en ontwikkelingslanden niet belemmeren. Dat hebben PvdA en GroenLinks  in hun verkiezingsprogramma’s het beste begrepen. Ook de verkiezingsprogramma’s van D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren schenken adequate aandacht aan de belangen van ontwikkelingslanden. Daar staat tegenover dat de verkiezingsprogramma’s van VVD en PVV helemaal geen boodschap hebben aan de mondiale verantwoordelijkheid van Nederland en daarmee schadelijk zijn voor ontwikkelingslanden. Ook het CDA en 50PLUS blijven in hun programma’s erg vaag over internationale samenwerking en komen nauwelijks met concrete plannen.

Benieuwd naar de uitgebreide analyse? De FairKiezingswijzer is te vinden op www.fairpolitics.nl/fairkiezingswijzer

Meest Faire Fractie Award 2012-2016 naar... de PvdA

Voorafgaand aan de lancering van de FairKiezingswijzer riep de FMS de ‘Meest Faire Fractie’ 2012-2016 uit. Deze award wordt uitgegeven aan de partij die zich in de de afgelopen vier jaar in de Fair Politics ranking het meest heeft ingezet voor eerlijk beleid voor ontwikkelingslanden. De winnaar van de award werd de Partij van de Arbeid (PvdA). Het is voor het eerst dat een regeringspartij zich over een gehele kabinetsperiode het meest heeft ingezet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden.

Kinderarbeid uit onze producten 

Een hoogtepunt van de PvdA was de wet Zorgplicht Kinderarbeid die dinsdag 7 februari door de Tweede Kamer werd aangenomen. Deze wet moet er voor zorgen dat bedrijven geen producten meer mogen verkopen die met kinderarbeid vervaardigd zijn. Ook presenteerde de PvdA-fractie diverse initiatiefnota’s, waaronder een nota over het verbeteren van arbeidsomstandigheden wereldwijd en het aanscherpen van het (EU) wapenexportbeleid. Verder was de fractie één van de grondleggers van de Klimaatwet en bracht de fractie diverse keren hun plannen naar voren om nieuw beleid voortaan te testen op hun impact op ontwikkelingslanden (‘de eerlijkste wet’).

Roelof van Laar namens de PvdA-fractie: ‘De PvdA-fractie is vereerd met deze award. De afgelopen jaren hebben mijn collega’s en ik ons ingezet om de wereld stap voor stap eerlijker en mooier te maken. Door regels te maken voor een beter klimaat, voor fatsoenlijk werk wereldwijd en tegen kinderarbeid. Ons werk is nog lang niet af, ook na 15 maart zal de PvdA zich blijven inzetten voor een betere wereld.

De Tweede Kamerfracties van GroenLinks en SP zijn respectievelijk de tweede en derde ‘Meest Faire Fractie’ van afgelopen kabinetsperiode.

Fair Politics monitoring  

Met de uitreiking van de’ Meest Faire Fractie’ Award komt er een einde aan de Fair Politics monitoring van deze kabinetsperiode. Fair Politics dankt alle politici voor hun inzet voor eerlijkere politiek. Speciale dank gaat uit naar de top 3. We wensen alle partijen een goede verkiezingscampagne toe en we zien iedereen graag na de formatie weer terug, vol energie om grote stappen te zetten in het realiseren van eerlijker beleid voor ontwikkelingslanden.


Door: Linde-Kee van Stokkum, Foto's: Glamcult Studio en Roos Trommelen

fairkiezingswijzer_foto_meest_faire_fractie_klein_fb.jpg

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl