FMS-amendementen op PvdA-verkiezingsprogramma met succes aangenomen

Het beleid van de Nederlandse regering heeft een maximaal positieve impact op ontwikkelingslanden, waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen het uitgangspunt zijn. Dit principe is leidend voor hoe we binnen de FMS over ontwikkelingssamenwerking denken. Vanuit dit kader dienden we een aantal amendementen in op de internationale hoofdstukken van het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Als FMS vinden we bijvoorbeeld dat er een fonds nodig is om de kennis en het debat over internationale samenwerking onder de Nederlandse bevolking te vergroten. Maar ook dat het bevorderen van kennismigratie niet moet zorgen voor brain drain in ontwikkelingslanden. Twee van de acht amendementen stonden afgelopen 14 januari tijdens het verkiezingscongres van de PvdA ter discussie.

Geen ontwikkelingsgelden voor migratiemanagement

Het verkiezingsprogramma van de PvdA beoogt een investering in het verbeteren van de situatie voor vluchtelingen in vluchtlanden met bijvoorbeeld betere voorzieningen en mogelijkheden tot werk We zien echter dat met het toenemende aantal inkomende asielzoekers in Europa en Nederland, het debat rondom ‘internationale migratie en ontwikkeling’ steeds meer verschuift in de richting van het tegengaan van migratie. Deze trend zien we ook terug in de besteding van gelden voor ontwikkelingssamenwerking. Die worden namelijk steeds vaker besteedt aan het tegengaan van migratie, zoals het versterken van migratiemanagement en het verstevigen van grenscontroles.

En dat terwijl er meer dan ooit noodzaak is om te investeren in grondoorzaken van armoede, instabiliteit en migratie. Daarom bepleitte de FMS een expliciete toevoeging in het PvdA verkiezingsprogramma dat ontwikkelingsgelden daadwerkelijk worden uitgegeven aan waar ze bedoeld voor zijn, namelijk het bestrijden van armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de meest arme en fragiele staten van de wereld. Dit betekent dat ontwikkelingsgeld niet gebruikt wordt om migranten tegen te houden, maar dat ontwikkelingsgeld wordt besteed om mensen in hun eigen regio een goed perspectief te bieden, bijvoorbeeld met onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid.

Sancties niet voor de allerarmsten

Verder pleit het verkiezingsprogramma van de PvdA voor harde afspraken met derde landen over het terugnemen van afgewezen asielzoekers. Landen die onvoldoende meewerken krijgen sancties opgelegd. In de praktijk treffen sancties vaak de allerarmsten. Om te waarborgen dat de allerarmsten niet de dupe worden van migratieafspraken, bepleitte de FMS een expliciete toevoeging aan het programma dat deze sancties niet ten koste mogen gaan van de allerarmsten. Zeker omdat er in de afgelopen tijd steeds meer stemmen lijken op te gaan in Nederland, onder andere in het verkiezingsprogramma van de VVD, om het ontvangen van ontwikkelingsgeld afhankelijk te maken van het terugnemen van afgewezen asielzoekers.

En met succes! Na discussiestelling werden beide amendementen alsnog door het congres aangenomen. Benieuwd in welke mate het verkiezingsprogramma van de PvdA nog meer rekening houdt met de belangen van ontwikkelingslanden? En hoe andere politieke partijen uit de bus komen? Houd 9 februari onze website en Facebook in de gaten voor de lancering van onze eigen FairKiezingswijzer! 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl