FMS debatteert op het Festival van de Arbeid

Afgelopen zaterdag en zondag was het zover, het Festival van de Arbeid georganiseerd door de PvdA. Dit feestelijke evenement, ter ere van het 70 jarige bestaan van de partij en de Dag van de Arbeid, vond plaats in het Vorstelijk Complex te Utrecht. Er was lekker eten, muziek, op zondag heerlijk weer en natuurlijk ook genoeg politiek en debat. De FMS organiseerde op zondag een Lagerhuisdebat, waarbij niet de aanwezige politici, maar de bezoekers met elkaar in debat gingen over vier verschillende internationale stellingen. Deze vier stellingen werden ingeleid door niemand minder dan minister Bert Koenders, Europarlementariër Kati Piri, Tweede Kamerlid Roelof van Laar en PvdA Internationaal Secretaris Kirsten Meijer. Het debat werd geleid door Kido Koenig en de zaal zat na een paar minuten helemaal vol. 

zaal_2.png

Vredesmissie in Mali

De aftrap was voor Bert Koenders. Zijn stelling ging over MUNUSMA, de VN-vredesmissie in Mali waar Nederland aan deelneemt. “Nederland moet weg uit Mali en stoppen met MINUSMA”. Na even aarzelen staken de eerste mensen toch hun handen op en barstte het debat los. Tegenstanders van de stelling vonden dat we de missie moeten afmaken, omdat we er nu eenmaal aan begonnen zijn. Daarnaast werd internationale solidariteit vaak genoemd en het eren van de internationale samenwerking die Nederland in VN-verband heeft. Voorstanders vonden echter dat een militaire missie niet de goede manier is om een land als Mali te helpen, maar dat bijvoorbeeld het verbeteren van de infrastructuur en de toegang tot schoon drinkwater een betere oplossing is. Aan het einde van het debat gaf Koenders zelf zijn visie op de stelling en benoemde dat het belangrijk is dat de veiligheid in Mali eerst verbeterd wordt, voordat er geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld betere infrastructuur.

De Turks Europese relatie

De volgende stelling werd ingeleid door Kati Piri en ging over de relatie tussen de Europese Unie en Turkije. De stelling luidde dat Erdogan ons in de houdgreep heeft. Wat moeten wij daar dan aan doen? Deze stelling ging met name over de recente afspraken die de EU met Turkije heeft gesloten over het vluchtelingenprobleem. Veel mensen waren het niet eens met de stelling en vonden dat de Europese Unie niet in de houdgreep zit en dat zowel Nederland als de EU nog genoeg mogelijkheden hebben in de onderhandelingen. Voorstanders van de stellingen vonden dat Erdogan Nederland en de EU weldegelijk in een houdgreep heeft, omdat hij afspraak na afspraak aan zijn laars lapt zonder hiervoor gestraft te worden. Ook na afloop van dit debat gaf Piri haar visie op de kwestie. Zij benadrukte dat de Turkse bevolking de oorlog in Syrië al veel langer bewust meemaakt dan wij dat doen en dat we niet moeten vergeten dat het land al ruim 2 miljoen vluchtelingen heeft opgenomen. Wel zegt Piri dat de EU inderdaad in een lastige situatie zit en dat we te lang hebben weggekeken van de mensenrechtenschendingen die aan de gang waren in Turkije. Koenders benadrukte aan het eind ook nog dat hij zelf totaal niet het gevoel heeft dat Nederland in de houdgreep van Erdogan ligt. 

kati.png    zaal.jpg

Kinderarbeid

De derde die zijn stelling kwam inleiden was Roelof van Laar. Hij gaf een korte inleiding van over kinderarbeid, met als stelling: “Bij wet moet de verkoop van producten van kinderarbeid verboden worden.” Iedereen in de zaal was het er over eens dat kinderarbeid niet meer zou moeten bestaan in de wereld. Wel waren er tegengestelde meningen in hoe we dit moeten realiseren. Sommigen vonden een verbod op producten van kinderarbeid geen goed idee, maar waren voor “naming and shaming”. Producten zouden een label moeten krijgen waarop staat dat het zonder kinderarbeid gemaakt is. Dan gaat de Nederlandse bevolking vanzelf wel de “juiste” producten kopen. Anderen vonden een verbod juist wel een goed idee, omdat het anders niet genoeg doordringt bij de burgers. Wel waren veel mensen het eens dat er ook maatregelen getroffen moeten worden voor kinderen die niet meer konden werken, waardoor families mogelijk in nog meer armoede terecht zouden komen. 

roelof.jpg     kirsten.png

Mensenrechten op te leggen?

De laatste maar zeker niet de minste stelling werd ingeleid door Kirsten Meijer. De stelling luidde dat EU lidstaten die strijdig handelen met de principes van mensenrechten en de rechtstaat een sanctie opgelegd moeten krijgen, zoals uitsluiting van Europese subsidies, of het ontnemen van stemrecht. Op dit moment is er alleen de mogelijkheid om een land uit de EU te zetten, maar een minder vergaande sanctie is niet mogelijk. Een ietwat chaotische, maar zeker ook heftige discussie ontstond na de bekendmaking van de stelling. Voorstanders vonden dat landen die bij de EU willen horen ook moeten voldoen aan de waarden van de Unie. De EU zou dus de middelen moeten krijgen om landen die zich hier niet aan houden te kunnen straffen. Tegenstanders vonden dat het in Nederland ook niet helemaal op orde is met alle mensenrechten en dat deze dus niet kunnen worden opgelegd aan andere landen. Er werd zelfs gevraagd wat mensenrechten eigenlijk zijn? Het is een discussie die velen raakt en dat was goed te zien aan het aantal mensen dat hierover wat te zeggen had

“Dabater of the Day”

Het Lagerhuisdebat werd afgesloten met niet één, maar twéé winnaars. Minke en Loes waren volgens de vier juryleden het beste tijdens het debat. Beiden wisten steeds nieuwe argumenten in de strijd te gooien, waardoor het debat weer een andere wending kreeg en waren het duidelijkst in hun argumentatie. De dames kregen een doos bonbons uitgereikt door Koenders en mochten hun meningsverschillen onder het genot van chocola verder bediscussiëren. Al met al was het een spannend debat en hebben alle bezoekers zich goed ingezet! 

minke_en_loes.png   lagerhuis_1.jpg

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl