FMS in Georgië, Iraaks-Koerdistan en Servië

Afgelopen weekend was een druk trainingsweekend voor de FMS. Er stonden 3 trainingen op het programma in Georgië, Iraaks-Koerdistan en Servië.

Georgië
Afgelopen weekend organiseerden we een campagne training voor politiek actieve jongeren in Georgië. FMS trainers Guus Staats en Bart van Bruggen kregen een gemengde groep voor zich; de jongeren kwamen uit drie organisaties: de Georgian Dream partij (de belangrijkste partij in de regeringscoalitie), Movement for Solidarity (een sociaaldemocratische NGO) en Young Socialists of Georgia (een sociaaldemocratische jongerenbeweging). De drie werken vaak samen, al hebben de Young Socialists wel eens kritiek op de regering.

Tijdens de training werden alle belangrijkste aspecten van campagnevoeren besproken: SWOT analyse, centrale boodschap, communicatie en het organiseren van een campagne evenement. De groep deed goed mee en pikte de stof snel op. Hoewel er de komende tijd nog geen verkiezingen gepland staan in Georgië, zijn dit wel de jongeren die klaargestoomd worden voor toekomstige campagnes en ander politiek activisme binnen hun partijen en organisaties, dus we hopen dat ze veel van de nu opgedane kennis en ervaring goed zullen kunnen gebruiken!


Iraaks-Koerdistan
Afgelopen weekend organiseerden we ook een training voor vrouwen van de Patriottische Unie van thomas_zijn_mooie_plaatje_1.pngKoerdistan (PUK). PUK is een sociaaldemocratische politieke partij in Iraaks-Koerdistan, opgericht in 1975. De partij is een nieuwe partner, waar we eerder een pilot-training mee hebben gedaan. PUK vindt het onder andere belangrijk dat vrouwen een stem hebben in de politiek en een rol spelen in onder andere het bestuur van de partij. Daarom vroeg de partij een vrouwentraining aan. De training vond plaats in het Iraaks-Koerdische Sulaimanya.

FMS trainers Anne Graumans en Laila Frank gingen met rond de 30 enthousiaste en zeer gemotiveerde vrouwen aan de slag. De leeftijd varieerde tussen de 19 en 52 en allemaal waren ze actief bij de PUK. Onderwerpen als strategie, boodschap en communicatie kwamen aan de orde. De groep vrouwen deed actief mee en uit de workshops kwamen creatieve ideeën. Na de training hebben de trainers een bezoek gebracht aan het partijbureau van PUK en spraken ze met Mala Bakhtiar, voorzitter van het Politbureau. Al om al was het een enerverend weekend, met een succesvolle training en interessante ontmoetingen.   

Servië
20150516_103220_2.jpgTenslotte vond er ook nog een training plaats in Servië. Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen daar, organiseerde de FMS samen met de democratische partij een training voor vrouwen die zich willen kandideren. In Servië moet 30 procent van de kandidaten vrouw zijn, binnen de democratische partij ligt dat percentage zelfs op 40%. De vrouwen kwamen uit heel Servië en in het voorstelrondje bleek al dat veel mensen verhuisd zijn door de oorlogen uit het verleden. We spraken onder andere over de thema's die spelen bij de komende verkiezingen: vervuiling van rivieren, werk, geweld tegen vrouwen etc.

Op zaterdag spraken we in enkele workshops over de verschillende stappen in een campagne. Tijdens een workshop over lobbyen ging het vervolgens over overtuigen, argumenteren, het gebruiken van macht en het uitwisselen van standpunten. Lobbyen heeft (ook) in Servië een negatieve connotatie, men ziet zichzelf niet graag als lobbyist. Na een korte ‘Energizer’ oefenden we met argumenteren aan de hand van verschillende voorwerpen. Dat leidde tot levendige debatten. Zondagochtend trapten we af met een workshop spreken in het openbaar over hun persoonlijke dromen, om vervolgens tijdens de middag aan de slag te gaan met een workshop debatteren. In enkele debatten kwamen verschillende onderwerpen aan de orde: de plannen voor een nieuwe skyline aan de rivier in Belgrado en de Gay pride-parade. We hopen dat alle vrouwen zich daadwerkelijk gaan kandideren bij de komende verkiezingen en anders een actieve rol gaan spelen in de campagne voor andere vrouwen. 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl