FMS presenteert nieuwe impactstudie over grondstoffen in Rwanda

Op 7 maart presenteerde de FMS in de Tweede Kamer haar nieuwste impactstudie over grondstoffen in Rwanda, in aanwezigheid van Jeroen de Lange (PvdA), Ingrid de Caluwe (VVD), Henk Jan Ormel (CDA), Mariko Peters (GL) en Stientje van Veldhoven (D66).

De impactstudie 'The EU Raw Materials Policy and Mining in Rwanda: Policy Coherence for Development in practice' werd in november 2011 uitgevoerd door FMS-onderzoeker Jasper van Teeffelen. De Rwandees Augustin Bida, CEO van de Rwandese federatie van mijncoöperaties Fecomirwa, was aanwezig om de Rwandese visie op het Europese en Nederlandse beleid te vertolken.

Ondanks dat het grondstoffenbeleid op papier gericht is op een win-win situatie, waarbij zowel Nederland als ontwikkelingslanden er beter van zouden worden, laten de directe implicaties veel te wensen over. Europa en Nederland zijn afhankelijk van voornamelijk China, Rusland en Afrika voor de import van kritieke grondstoffen.

Afrika bezit grote reserves aan mineralen, maar de winning is op een zeer laag niveau. Om dit tij te keren is de African Mining Vision gelanceerd. Deze Mining Vision is ontwikkeld om de grootste barrières die Afrikaanse landen ondervinden op het gebied van mijnbouw, onder andere het gebrek aan geologische data, te weinig capaciteit bij de overheid en corruptie, tegen te gaan. Daardoor moet de winning van grondstoffen bijdragen aan economische ontwikkeling en industrialisatie van het continent.

De Nederlandse regering presenteerde haar grondstoffenbeleid in de zomer van 2011. Ondanks dat Nederland zelf weinig raw materials importeert, heeft de import van halffabricaten wel direct effect op de Rwandese mijnbouw. Rwandas mijnbouwsector is gebaseerd op de winning van drie mineralen, namelijk tin, coltan en wolfram. Helaas wordt deze mijnbouwsector sterk beïnvloed door conflictmineralen uit de naburige DRC. Mede door deze conflictmineralen is de Dodd Frank Act in het leven geroepen om de handel in deze illegale mineralen te minimaliseren. Deze handel moet worden verminderd door het certifceren van mineralen. Deze certificering vindt plaats door de Rwandese overheid. Doorvoer vanuit de DRC is echter niet uit te sluiten, omdat het systeem niet waterdicht is.

Volgens meneer Bida zijn er twee belangrijke problemen in de artisanale mijnbouw: het probleem van conflictmineralen en het probleem van certificering. Volgens hem is de overheid welwillend om aan de Dodd Frank act te voldoen, maar mist het duidelijk capaciteit om deze welwillendheid om te zetten in daden. Daarom zouden Nederland en de EU kunnen investeren in infrastructuur, personeel, uitrusting en energievoorziening om de mijnsector veiliger en rendabeler te maken. Een ander probleem dat tijdens de presentatie naar voren kwam is de contracten die door buitenlandse bedrijven worden afgesloten met Rwandese bedrijven. De Rwandese medewerkers zijn niet goed geschoold, waardoor het geen gelijk speelveld is. Er moet dan ook ingezet worden op capaciteitsondersteuning voor de Rwandese onderhandelaars.

Een ander thema dat veel aandacht kreeg was transparantie. Rwanda heeft zich wel gecommitteerd aan EITI (Extractives Industries Transparancy Initiative). Helaas hebben Rwandese ambtenaren te weinig tijd en geld om zich met dit systeem bezig te houden. Daarnaast benadrukte Bida dat -om een verwerkende industrie van grondstoffen mogelijk te maken- Nederland zou moeten investeren in beter opgeleide werknemers en de investeringen in energievoorziening en infrastructuur zou moeten opvoeren.

Nadat de aanwezige Kamerleden nog een aantal vragen hadden gesteld aan de heer Bida en FMS-onderzoeker Jasper van Teeffelen, werd de bijeenkomst afgesloten door Jeroen de Lange. Op woensdag 28 maart vindt het Algemeen Overleg over de Nederlandse grondstoffennotitie plaats. In aanloop daarnaar toe zal de FMS de beleidsaanbevelingen van deze studie onder de aandacht brengen van de Kamerleden.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl