FMS presenteert visie op internationale samenwerking

Op 23 juni presenteerde de FMS haar visie op internationale samenwerking. In de notitie “Nederland en de Wereld: duurzame inclusieve ontwikkeling biedt kansen voor iedereen” geven we antwoorden op de drie grootste uitdagingen van deze tijd:

1. de groeiende ongelijkheid, waarbij grote groepen mensen buiten de boot (dreigen te) vallen;

2. een leefbare toekomst op onze planeet wordt bedreigd door uitputting en klimaatverandering,

3. het tekortschieten van onze internationale rechtsorde wat betreft het garanderen van vrede en veiligheid.

We zijn heel trots op het eerste product van de FMS Denktank. We hopen in de komende jaren vaker met een notitie te komen over actuele en relevante onderwerpen die met internationale samenwerking te maken hebben. De commissie bestond uit: Paul Engel, Arjen Berkvens, Jolein Baidenmann, Peter Heintze en Wouter Kolk.

Wij doen in deze notitie een groot aantal aanbevelingen ter inspiratie van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van maart 2017. Lees hier waar we allemaal voor pleiten. Drie in het oog springende punten zijn:

Stop de bezuinigingen; nu investeren
Ten eerste het budget. Het huidige kabinet heeft fors bezuinigd op Ontwikkelingssamenwerking. Die bezuinigingen belopen dit jaar 1 miljard euro. Daardoor geeft Nederland nog maar zo’n 0,5% van haar budget uit aan OS als je de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen in Nederland buiten beschouwing laat. Onder andere de PvdA heeft sinds het formatiecongres keer op keer uitgesproken dat dit terug moet naar 0,8%. Daarvoor moeten allereerst de bezuinigingen van tafel. We vinden ook dat de uitgaven voor eerstejaarsopvang van asielzoekers niet ten koste mogen gaan van zuivere ontwikkelingssamenwerking en dat er een verdubbeling moet komen van het budget voor maatschappelijke organisaties als strategische partner. Nederland moet zich nog meer richten op het versterken van maatschappelijke organisaties en vrije media in lage- en middeninkomenslanden, omdat alleen dit leidt tot echte duurzame verandering.

Versterk de rol van de overheid
Tegenover de wereld van het snelle geld, belastingontwijking, deregulering en liberalisering stellen wij een overheid die weer een krachtige rol grijpt als beleidsmaker en marktmeester. Dat is essentieel om een dam op te werpen tegen de groeiende ongelijkheid en krachtig op te treden tegen klimaatverandering. Als internationale verdragen de beleidsvormende en controlerende functies van de nationale overheid verminderen, dan mogen ze niet doorgaan. Het Nederlandse parlement moet altijd de laatste stem hebben. De herwaardering van de overheid is een antwoord op de eenzijdige vrije markt benadering van de afgelopen decennia.

Een Minister voor Duurzaamheid
We moeten veranderen. Klimaatverandering bedreigt miljarden mensen. Nederland moet veel meer doen en bijvoorbeeld de ambities van het Energieakkoord verhogen. Op dit moment is het Nederlandse Energie- en klimaatbeleid versnipperd over meerdere ministeries. Dat vinden wij onwenselijk en we pleiten dan ook voor een Minister voor Duurzaamheid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl