FMS Talent Project: werkbezoek Den Haag

Op 21 mei organiseerde de Foundation Max van der Stoel de vierde bijeenkomst van het FMS Talent Project. Dit keer brachten we een werkbezoek aan Den Haag waar we een viertal verschillende organisaties bezochten om kennis op te doen over de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Op het programma stonden bezoeken aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Tweede Kamer, de ambassade van Bangladesh en Oxfam Novib.

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken
img 20150521 103232228 hdrBij het ministerie werden we ontvangen door Reina Buijs, plaatsvervangend Directeur-Generaal voor Internationale Samenwerking. Zij vertelde op levendige wijze over haar werkzaamheden en ervaringen. We leerden niet alleen meer over het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, maar ook over haar persoonlijke uitdagingen en ervaringen. Ze sprak met name over de rol die Nederland speelt op het gebied van internationale (ontwikkelings)samenwerking en de speerpunten van de Nederlandse overheid. Nederland kent sinds een aantal jaren vier speerpunten in het ontwikkelingsbeleid waar ze zich voor inzet: water, voedselzekerheid, rechtsorde en seksuele gezondheid en rechten. Daarnaast concentreert de overheid zich meer op zogenaamde multistakeholder partnerschappen: samenwerkingen tussen overheden, universiteiten en het maatschappelijk middenveld. Mede door minister Ploumen is de inzet van ontwikkelingssamenwerking ook veranderd, er wordt meer gericht op capaciteitsopbouw en de relatie tussen Nederland en ontwikkelingslanden wordt gelijkwaardiger. Dit door de inzet van minister Ploumen om van hulp naar handel te gaan. Hoewel dit betekent dat ontwikkelingssamenwerking grotendeels verdwijnt zal dit toch de toekomst vormen voor relaties met veel van de landen waar Nederland voorheen actief was als donorland. Deze veranderende aanpak is volgens Reina Buijs ook noodzakelijk: vertrouwen hebben in de landen is essentieel, zij moeten het tenslotte uiteindelijk zélf gaan doen. 

 

Tweede Kamer
img 20150521 120616821Daarna gingen we door naar de Tweede Kamer, waar we werden ontvangen door het PvdA Tweede Kamerlid Roelof van Laar. Hij gaf ons een interessante, historisch getinte rondleiding door het gebouw waarna we konden lunchen in de fractiekamer van de PvdA. Tijdens de lunch gaf Roelof  ons een kijkje in de keuken van het politieke spel. Hij benadrukte dat het niet zo zeer moeilijk is om een probleem of motie te formuleren, maar dat een meerderheid voor een motie krijgen het meeste werk is. Er moeten immers verschillende partijen met uiteenlopende belangen overtuigd worden. Het rekeninghouden met die verschillende belangen, het vertrouwen onderling en de relaties tussen verschillende partijen zijn maar enkele punten waar hij als Kamerlid rekening mee moet houden. Een duidelijk moeilijke taak, maar niet onmogelijk. Eén van Roelofs prestaties is dat er meer geld naar vaccinaties gaat, iets waar hij erg trots op is. Daarnaast is hij ook erg trots op zijn motie waarmee geregeld is dat ook Zuidelijke organisaties penvoerder mochten zijn in het nieuwe Nederlands financieringsstelsel voor ontwikkelingsorganisaties. Aan de andere kant is de realiteit dat er minder geld beschikbaar is, waardoor (Nederlandse) organisaties noodgedwongen minder subsidie krijgen. “Het is heel begrijpelijk dat zij dit belobbyen”, aldus Roelof, “maar aan de andere kant kan de vraag gesteld worden of ontwikkelingsorganisaties niet hun doel voorbijgaan door dit te doen. Het doel is immers capaciteitsopbouw.” Roelofs enthousiasme voor zijn portefeuille is simpel te omschrijven: zijn motto is om de wereld beter achter te laten dan deze in eerste instantie was.

 

Ambassade van Bangladesh

11206461 1579933955609608 3987424673265099212 oDe grote verassing van de dag was ons bezoek aan de ambassade van Bangladesh, waar we met groot onthaal werden ontvangen. Het leek wel of elke medewerker van de ambassade zijn steentje bijdroeg aan het verzorgen van de bijeenkomst, die uiteindelijk ruim twee uur duurde. De ambassadeur voor Bangladesh in Nederland, H.E. Sheikh Mohammed Belal, was zeer open in het bespreken van de situatie in zijn land. Hij sprak onder meer over het Delta Plan 2100, een project dat Bangladesh samen met Nederland heeft opgezet. Het doel van dit project is om de vele overstromingen aan te pakken en om te gaan met klimaatverandering. Watermanagement is volgens de ambassadeur dé verbindende factor tussen Bangladesh en Nederland. De ambassadeur schroomde niet om op andere, soms politiek gevoelige onderwerpen in te gaan. Anderzijds werd er ook over cultuur gesproken. Zo benoemde hij een verschil in omgangsvormen: waar Nederlandse studenten juist met hun docenten in discussie gaan, behandelen Bengaalse jongeren hun meerderen met meer ontzag. Volgens de ambassadeur valt voor beide iets te zeggen. Hij was van mening dat de grootste verschillen tussen Nederland en Bangladesh te vinden waren in de politieke cultuur: de politiek in Bangladesh heeft aanzienlijk minder daadkracht om haar eigen land te beschermen tegen cyclonen en overstromingen. Het was een zeer interessante en informatieve bijeenkomst waarbij de Bengaalse gastvrijheid positief opviel, met als hoogtepunt heerlijke Bengaalse snacks die zij voor ons hadden bereid.

Oxfam Novib
img 20150521 161710631 hdrMet goed gevulde magen gingen we naar onze laatste afspraak met Peter Ras van Oxfam Novib. Hij is werkzaam als lobbyist op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Oxfam. Het was interessant om zijn visie te horen op dit onderwerp, daar we eerder Roelof van Laar en Reijna Buis er al over gesproken hadden. Net als Van Laar en Buis vertelde Peter Ras een ander verhaal, immers belicht hij een ander perspectief. Ras vertelde over de globale actor die Oxfam inmiddels is. Hij vertelde ook over de moeilijke situatie waarin de organisatie zich bevindt, door het nieuwe overheidsbeleid is een groot deel van de subsidies van de Nederlandse overheid  ingetrokken en moet Oxfam noodgedwongen reorganiseren. Gelukkig voor Oxfam zijn er inmiddels wel alternatieve geldstromen om in ieder geval een deel van de financiële tegenvallers over te nemen, zoals de Zweedse overheid. Ook dit was een zeer interessante bijeenkomst, ondanks de wankele financiële situatie waarin Oxfam Novib zich momenteel bevindt. Duidelijk was dat Peter Ras zich absoluut niet kon vinden in de bezuinigingen gezien de vele, goede projecten die Oxfam momenteel uitvoert.

 

Slot

Natuurlijk was er aan het eind van de dag ook tijd voor een borrel, waar nog uitgebreid werd nagepraat over de verschillende bezoeken van de dag. Het was een leerzame dag, waarbij de verschillende verhalen goed bij elkaar aansloten en genoeg stof voor discussie boden. Onze dank gaat uit naar de organisaties en personen waarvan we niet alleen meer hebben geleerd over internationale ontwikkelingssamenwerking, maar ook over het leven van een belangrijk ambtenaar, een politicus, een ambassadeur en een lobbyist bij een NGO.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl