FMS Talents – bijeenkomst 9 april 2015

Op 9 april organiseerde Foundation Max van der stoel de derde bijeenkomst van het FMS Talents Project. Na verschillende thema’s behandeld te hebben zoals belastingontwijking, lobbyen en debatteren; besloten we het deze keer over een geheel andere boeg te gooien met het thema internationaal terrorisme. Twee sprekers hebben de studenten toegesproken: David Ehrhardt, assistent professor aan de Leidse Universiteit en gespecialiseerd in conflicten in de Sub Sahara regio; en Jan Beerenhout, die zich bezig houdt met het islamitisch geloof in Nederland en de gevaren van radicalisering.

Ter introductie vertelde David Ehrhardt over het ontstaan van conflicten. Hij spitste zich vooral toe op Boko Haram. Volgens hem heeft de Nigeriaanse regering veel te weinig gedaan om deze groep aan te pakken. Dat valt te wijten aan de desinteresse van de ‘naar het zuiden gerichte’ regering. David stelde dat er een grote omslag heeft plaatsgevonden in Nigeria nu de oppositiepartij de verkiezingen, die eind maart plaatsvonden, heeft gewonnen. De overwinning betekent dat zelfs de christenen geen vertrouwen meer hadden in de toenmalige ‘christelijke’ regering. Het is nog gissen wat de nieuwe regering onder leiding van de islamitische oud generaal Muhammadu Buhari gaat doen tegen Boko Haram, maar de signalen zijn positief. Aan de hand van het thema werden er een paar stellingen opgegooid zoals ‘New wars zijn niet nieuw’; ‘Verkiezingen als middel tegen terrorisme?’; en ‘Boko Haram heeft niks met religie te maken’.

Radicalisering

Jan Beerenhout vertelde vooral vanuit historisch perspectief over de radicalisering van jongeren in Nederland en hoe dat is gegroeid door de jaren heen. Hij ontvangt regelmatig islamitische jongeren bij hem thuis waarmee hij over extremisme en radicalisering praat. Jan legde de schuld bij de Nederlandse overheid die een nauwere band had moeten aanhalen met de religieuze gemeenschap in Nederland in de jaren 70/80. Doordat ze dat niet heeft gedaan, zijn er nu veel jongeren die geen aansluiting kunnen vinden. Voor hen is IS een paradijs die hen een geheel ander leven biedt. Een ander punt dat Jan maakte was de grote overeenkomsten die de Sharia wetgeving heeft met de westerse democratie. Zorg voor ouderen is bijvoorbeeld in Nederland vertaald als de AOW en zo zijn er nog veel meer overeenkomsten. De Sharia wetgeving is volgens hem dus zwaar negatief weergegeven, terwijl het eigenlijk heel veel wegheeft van Westerse wetgeving en het voor sommige mensen juist een fijne houvast is. Dat laatste is vooral te zien in het noorden van Nigeria waar de bevolking overweldigend heeft gestemd voor de invoering van de Sharia om corruptie tegen te gaan.

De combinatie van terrorisme dat zich ver van onze huizen afspeelt en het probleem van radicalisering dat veel dichterbij komt, zorgde voor een verrijkende en inspirerende avond. De bijeenkomst lag helemaal in het straatje van de meeste jongeren, wat ook zeker te merken was aan het spervuur van vragen. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 21 mei wanneer we een werkbezoek aan Den Haag gaan brengen. We zullen onder andere de Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken aandoen.

Door Elske Idzenga

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl