FMS Talents onderhandelen over water in Centraal-Azie

Op 18 juni vond de laatste bijeenkomst van het FMS Talent Project plaats. Deze laatste bijeenkomst stond in het teken van onderhandelen. Om de talenten te trainen in deze vaardigheid werd er een simulatiespel gedaan. Als thema was gekozen voor de waterproblematiek in Centraal-Azië.
Waterproblematiek

Amieke Bouma, trainer van de FMS en expert ten aanzien van de regio, begeleidde tijdens deze avond onze talenten. Juist omdat de problemen in de regio voor velen relatief onbekend waren, werd het een erg interessante avond. De voormalige Sovjetstaten in Centraal-Azië kampen met een gezamenlijk probleem, namelijk het watertekort. De verdeling van het water speelt dan ook een belangrijke rol in de regio en zorgt voor de nodige onderlinge conflicten. Waar de Sovjet-Unie lang een stabiliserende rol speelde ten aanzien van de watervoorziening in de regio, worstelen de jonge staten tegenwoordig met de omgang en de verdeling ervan. Met name de ongelijke verdeling van het water van de rivieren in de regio, zorgt voor veel instabiliteit en spanningen in de regio.

Na een introductie van de regio en een nadere uitleg van de problematiek, werd er kort ingegaan op onderhandelstrategieën. Namens de FMS legde Marina Ohanjanyan het nodige uit over verschillende manieren van onderhandelen: onderhandelen op basis van argumentatie, macht en uitruilen.

Onderhandelingen
img_20150622_wa0007.jpgVervolgens was het aan de talenten zelf om de onderhandelingen tot een succes te maken; het doel was het bereiken van een gezamenlijke resolutie. De talenten werden per land ingedeeld en kregen de taak een zo goed mogelijk compromis te sluiten ten aanzien van de belangen van hun land. Ze verdedigen achtereenvolgens de belangen van Kirgizië, Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan en Tajikistan. Een delegatie uit Rusland was aangesteld om de conferentie in goede banen te leiden.

Tijdens meeimg_20150622_wa0010.jpgrdere ronden werd er geprobeerd om tot een gezamenlijke resolutie te komen. Nadat de sprekers in de eerste ronde de kans kregen om hun doelen uiteen te zetten, vonden er vervolgens meerdere bilaterale overleggen plaats. Dankzij veel creativiteit en enthousiasme leidde dit tot enkele interessante en originele voorstellen. Tijdens de afsluitende gezamenlijke onderhandelingen bleek het bereiken van een gezamenlijke conclusie echter toch ingewikkelder dan gedacht. De avond werd vervolgens afgesloten met een door Rusland opgestelde conclusie.
img_20150622_wa0011.jpg
Gedurende de afgelopen maanden trainden onze talenten hun vaardigheden op het gebied van debatteren, lobbyen en presenteren en spraken we over verschillende internationale thema’s zoals belastingontwijking, terrorisme en ontwikkelingssamenwerking. Al met al was de avond een geslaagde afronding van een succesvol talentproject.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl