FMS Talents onderhandelen over Westelijke Balkan

Zaterdag 18 juni was het zover, de laatste bijeenkomst van het FMS-Talentproject. In het StayOkay hostel in Amsterdam speelden we een Europese Unie simulatiespel, over de mogelijke toetreding van Bosnië en Macedonië. Naast de toetredende landen werd de groep verdeeld in verschillende instituties van de EU, zodat we een zo realistisch mogelijke situatie konden simuleren. Onder de leiding van Danijel Tadic gingen de Talents aan de slag.

Van desintegratie tot toetreding

We begonnen met een korte uitleg over de geschiedenis van voormalig Joegoslavië en de burgeroorlogen van de jaren ’90 die hebben gezorgd voor de desintegratie van Joegoslavië. Inmiddels zijn Slovenië en Kroatië EU lid, Montenegro, Servië, Albanië en Macedonië kandidaat-lid en Bosnië en Kosovo potentieel kandidaat. Met name de hervormingen op het gebied van rechtstaat en fundamentele rechten (hoofdstuk 23 en 24) – die gepaard gaan met de toetredingsonderhandelingen - en het verstrekken van de economische ontwikkelingen zijn van groot belang voor de landen.  

img_8502.jpg

Simulatie

Na verdieping en discussie over de Westelijk Balkan namen we vast een voorschot op het simulatiespel door middel van een kort spel: de deelnemers moesten in twee teams een soort "prisoners dilemma" spel spelen. Ieder team moest zonder te overleggen een beste uitkomst voor het team, of zichzelf kiezen. Er was een uiteindelijk winnend team, met de meeste punten, maar ook een individuele winnaar. Dit spel zorgde voor grappige momenten, waarin sommigen zich ontpopten als ware socialisten en altijd kozen voor het teambelang boven hun eigen belang terwijl anderen juist kozen voor eigenbelang en daarmee de individuele winnaar van het spel werden.  Het doel van het spel was om te ontdekken wat voor onderhandelaar je bent.

Na het "prisioners dilemma" werd het simulatiespel uitgelegd en de rollen verdeeld: de Europese commissie, de raad bestaande uit verschillende lidstaten en twee lidstaten die willen toetreden, Macedonië en Bosnië. Elke deelnemer kreeg een mapje met achtergrondinformatie, onderhandelingstactieken en standpunten van zijn of haar land/rol. De kandidaat-lidstaten hadden de taak om de commissie en lidstaten ervan te overtuigen dat ze aan de eisen voldoen om een volwaardig lidstaat te worden. De raad had de taak om kritische vragen te stellen aan de kandidaat lidstaten. Dit konden ze doen aan de hand van de adviezen van de Europese Commissie. Tot slot werd er een indicatie gegeven door de Raad over de tijdspanne waarin een land klaar zou zijn voor toetreding. 

img_8511.jpg

Kati Piri

Aan het eind van de bijeenkomst gingen de Talents in discussie met Europarlementariër en Turkijerapporteur Kati Piri (PvdA). Piri vertelde dat de toetreding van sommige landen achteraf te gehaast is geweest. In die tijd was de toetreding veel minder gericht op de daadwerkelijke implementatie van EU wetgeving, maar was aannemen van wetgeving vaak al voldoende. Bij de toetreding van Kroatië was de implementatie wel heel belangrijk en is de toetreding procedure ook veel langer en strenger geweest. Deze duurde in totaal 15 jaar. 

Een gemis van de Europese Unie is het gebrek aan middelen om lidstaten te straffen wanneer ze zich niet aan Europese wetgeving en standaarden houden. In Polen en Hongarije staat de persvrijheid op dit moment zwaar onder druk en zelfs in Kroatië wordt de regering beschuldigd van het onderdruk zetten van de persvrijheid. De EU heeft in zulke gevallen nauwelijks middelen die ze in kan zetten. De EU kan veel meer druk uitoefenen op de toetredende landen dan op lidstaten. Piri benadrukt dat sancties niet de beste oplossing zijn. Uiteindelijk zal de politieke cultuur van een lidstaat moeten veranderen en dat is een langzaam proces. Door het versterken van de onafhankelijke media, of middenklasse, kun je proberen dit proces van onder te beïnvloeden.

Turkije is sinds 1999 kandidaat-lidstaat erkent, maar de daadwerkelijke onderhandelingen tot toetreden zijn altijd afgehouden door de EU. Nu de EU Turkije echter nodig heeft, door de vluchtelingencrisis, is er opeens wel bereidheid om de onderhandeling te starten. EU heeft zich hierdoor in een ongemakkelijke situatie gebracht. Piri zegt dat we Erdogan los moeten zien van de Turkse bevolking. Natuurlijk moeten we kritisch zijn op Erdogan en de manier waarop hij Turkije regeert. We moeten ons echter wel bedenken dat de Turkse bevolking al jaren zonder problemen vluchtelingen opnemen. 

Gedurende de afgelopen maanden trainden onze Telents hun vaardigheden op het gebied van debatteren, lobbyen en presenteren en leerden ze veel over verschillende internationale thema’s zoals migratie en ontwikkelingssamenwerking. Al met al was de simulatiespel een geslaagde afronding van een succesvol talentproject. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl