FMS Talents op werkbezoek naar Den Haag

Op donderdag 19 was het tijd voor de vierde bijeenkomst van het FMS Talent Project. Dit keer gevuld met een werkbezoek aan Den Haag. Met een bezoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, twee afspraken in de Tweede Kamer, de ambassade van Libië en aan het IOM (International Organisation for Migration) hadden we een druk schema. Met het thema 'migratie en de actuele vluchtelingenproblematiek’ als overkoepelend thema voor de dag, gingen wij op bezoek bij deze vier organisaties.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werden we ontvangen door Céline Hoeks, beleidsmedewerken bij het ministerie. Hoeks is werkzaam bij de afdeling migratie en ontwikkeling, stabilisatie en humanitaire hulp. Zij gaf een korte presentatie over haar werk bij het ministerie en de manier waarop migratie een steeds grotere rol heeft gekregen. Waar er vijf jaar geleden slechts een aantal medewerkers specifiek met het thema migratie bezig waren, zijn er nu zelfs verschillende departementen binnen migratie. Wel benadrukte Hoeks dat de migratie over de hele wereld nog steeds maar 3% van de wereldbevolking is. Bij Buitenlandse Zaken wordt gewerkt aan een brede partnerschap met landen waar veel migratie plaatsvindt, een partnerschap waar dus beide partijen voordeel uit halen. Landen in Afrika zijn namelijk niet alleen landen die vluchtelingen naar Europa sturen, maar ook hele belangrijke partners. Oplossingen voor migratie moeten ook meer gezocht worden bij de private en lokale sector, omdat zij directer te maken krijgen met migratie. Een andere manier waar ook aan gewerkt wordt, is het informeren van vluchtelingen over de reis die ze te wachten staat. Op deze manier wordt geprobeerd vluchtelingen een meer realistisch meer te geven van de tocht naar Europa en ze daarmee wellicht op andere gedachtes te brengen. Tot slot benoemde Hoeks dat het belangrijk is om naar lange termijn oplossingen te zoeken, die ook na de komst van een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken blijven bestaan. 

Tweede Kamer 

In de Tweede Kamer hadden we twee afspraken. Onze eerste afspraak was met Han ten Broeke, woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie van de VVD. Hij beargumenteerde dat de veiligheid van een democratie tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is voor mensen. Men kan niet meer alles zeggen zonder dat dit gevolgen heeft. Ten broeke doelde hiermee op het opkomede sektarisme, dat volgens hem steeds meer voelbaar is in de Nederlandse samenleving. Mensen zijn steeds meer gericht op hun eigen "stam" en zijn, volgens ten Broeke, terecht bang in deze tijden van crisis. Op de vraag wat Nederland kan doen aan de “lange arm” van Erdogan, had hij geen antwoord. Dat Turkse Nederlanders een "propagandabrief" vanuit Turkije in de brievenbus kregen, die iedereen oproept op de conservatieve AK-partij van president Erdogan te stemmen, laat zien dat men zelfs in Nederland niet veilig voor zijn invloed. Toen er naar zijn mening over de EU-Turkije deal werd gevraagd, antwoordde hij dat hij het eens was met de deal. "Het is geen mooie deal, maar je kunt ook geen mooie deals sluiten met ongemakkelijke vrienden". Het is belangrijk dat we nu zorgen dat er minder vluchtelingen naar de EU komen. Tot slot benadrukte ten Broeke dat Nederland geen volwassen Internationale Buitenland politiek heeft en dat Nederland moet laten zien dat we ook sterk kunnen zijn. “We hebben in de EU geen binnengrenzen, maar over het beleid van onze buitengrenzen zijn we het niet eens. Dit is gevaarlijk in tijden van crisis.” 

img_7524.jpg  roelof.png

Ons tweede gesprek in de Tweede Kamer was met Kamerlid voor de PvdA Roelof van Laar. Omdat Ten Broeke in de vorige bespreking betoogde dat ideologie soms in de weg kan staan van effectief handelen, vroegen de Talents wat van Laar hiervan vindt. Van Laar antwoordde dat bij hem altijd de ideologie die leidend is in zijn keuzes. Een Kamerlid zal het niet altijd eens zijn met de besluiten van de Kamer, of zijn partij, maar probeert volgens van Laar wel dicht bij zijn idealen te blijven. Van Laar zit zelf op de afdeling Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel. Vanuit de Talents kwam de vraag of er ook ontwikkelingsgeld wordt gegeven aan een land dat corrupt of onstabiel. Waarvan men niet duidelijk weet waar het geld naartoe gaat. Van Laar antwoordde dat ontwikkelingsgeld niet stop wordt gezet, maar naar non-gouvernementele organisaties wordt gestuurd in plaats van de regering. Er wordt dan hulp geboden via kleine projecten en andere stabiele partners. Over de vluchtelingencrisis zei van Laar dat we niet weten wat er gaat gebeuren. Er is inderdaad een groeiende angst onder de bevolking, maar we moeten niet vergeten dat het aantal vrijwilligers nog steeds groter is dan het aantal vluchtelingen. Daarnaast zijn de Syriërs de hoogstopgeleide vluchtelingen die ooit naar Nederland zijn gekomen, dus wellicht gaat het wel iets goeds betekenen.

Ambassade van Libië

Bij de Ambassade van Libië werden we hartelijk ontvangen door ambassadeur Breik A.B. Swessi. Er werden zelfs Libische snacks op tafel gezet. Swessi gaf ons een uitbreidde uitleg over de relatie tussen Europa en Libië. Deze relatie is al eeuwen geleden tot stand gekomen en houdt nog altijd aan. Ook aan ambassadeur Swessi vroegen de Talents wat hij vond van de onderwerpen migratie en vluchtelingencrisis en de situatie in Libië omtrent dit onderwerp. De ambassadeur erkende dat er grote problemen in zijn land zijn. Het land heeft sinds begin april drie regeringen die de macht claimen in het land. Er zijn twee parlementen en twee legers. Hoewel de nieuwe eenheidsregering de steun van het Westen heeft, is het nog maar de vraag hoe lang deze regering het volhoudt. Swessi pleitte tijdens zijn verhaal vooral voor minder internationale inmenging in Libië. In de tijd van Gadaffi was er één regering in Libië, namelijk hijzelf. Hij had alle touwtjes in handen en men had geen inspraak. Met zijn val nam hij echter ook alle 'instituties' mee die Libië had en ontstond er complete chaos. De EU en de VN zouden, volgens Swessi, hun kennis moeten delen met Libië in plaats van interveniëren. Op de vraag wat hij als ambassadeur kan doen aan de situatie in Libië antwoordde hij dat er weinig is wat hij kan doen. Alleen proberen te Nederlandse regering proberen te overtuigen van zijn mening. 

img_7539.jpg

Internationale Organisatie voor Migratie

Onze laatste afspraak van de dag was bij het IOM. Hier werden we ontvangen door Tanja Pacifico, Coordinator Migrant Training, Resettlement & Integration Unit en Laura Carpier, Project Manager Assisted Voluntary Return. Zij vertelden ons dat het IOM zo'n 8000 à 9000 werknemers heeft over de hele wereld. De focus van het IOM ligt op migranten die vrijwillig terug willen naar het land van herkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om economische migranten, die een nieuw bedrijf willen opstarten in het land van herkomst en daarmee de economie willen stimuleren. Het kunnen echter ook mensen zijn die in Nederland uitgeprocedeerd zijn en terug moeten, dus niet geheel vrijwillig weg gaan. Het IOM regelt van alle zakenv omtrent hun vertrek en geeft ook een klein bedrag voor de eerste dagen na aankomst. Ook mensen die tijdelijk, voor bijvoorbeeld studie, naar het buitenland gaan of juist in Nederland komen wonen krijgen allemaal te maken met het IOM. Op de vraag waar op dit moment de meeste migranten heen gaan, werd geantwoord Albanië en Kosovo. Omdat deze landen als veilig worden beschouwd, mogen Albaniërs en Kosovaren hier vaak niet blijven. Wat het IOM ook doet is mensen die willen migreren naar Nederland of Europa te informeren over wat hen te wachten staat. Het doel hiervan is niet om mensen te ontmoedigen, omdat het IOM niet tegen migratie is. Het doel is echter een realistischer beeld te creëren bij migranten, omdat velen van hen vaak een idealistisch beeld hebben van het leven in Nederland of Europa. "Het is beter om arm te zijn in je eigen land met mensen om je heen die je kent, dan arm zijn in Nederland als je helemaal niks hebt", voegde Tanja Pacifico aan haar verhaal toe.

img_7544.jpg

Borrel

Aan het eind van deze dag hebben we natuurlijk op z'n Haags een borrel gedronken op het Plein. Hier hebben we nog even na kunnen praten over al onze ervaringen van de dag. Het was een hele interessante dag, die genoeg stof voor discussie heeft geboden!

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl