Historisch moment: de eerste bijzondere procedure over BCO!

Dinsdagmiddag 16 juni vond een Bijzondere Procedure plaats in de Tweede Kamer. Aanleiding was de publicatie van minister Ploumens reactie op de Coherentiemonitor 2015: Let’s walk the talk together; de stand van zaken van beleidscoherentie voor ontwikkeling op 4 mei. Onder andere de Kamerleden Ed Groot (PvdA), Joel Voordewind (ChristenUnie), Fred Teeven (VVD) en organisator Roelof van Laar (PvdA), als ook beleidsmedewerkers van enkele andere partijen waren hierbij aanwezig.

Gedurende deze Bijzondere Procedure onderstreepte overkoepelende brancheorganisatie Partos nogmaals het belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling en gaven aan welke rol de Kamer hierin moet spelen t.o.v. de minister. Vervolgens hebben vier van de auteurs van de Coherentiemonitor het belang van beleidscoherentie toegelicht aan de hand van vier urgente (coherentie)thema’s:

  • Belastingen (Esme Berkhout, Tax Justice Nederland),
  • Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Susan van de Meij, MVO platform)
  • Voedselzekerheid (Barbara van Paassen, ActionAid)
  • Migratie en ontwikkeling (Linde-Kee van Stokkum, Foundation Max van der Stoel)  

Hierna was er gelegenheid voor de Kamerleden om vragen te stellen aan de vijf sprekers en hier maakten zij ook volop gebruik van. Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst volgt nog.

Dat de Kamerleden geluisterd hebben, blijkt ook uit de notitie 'Eerlijk beleid voor ontwikkelingslanden', die de volgende dag al door de PvdA werd gepubliceerd. Hierin schrijft de PvdA onder meer: “De PvdA waardeert de inzet van de organisaties, die op heldere wijze uiteen hebben gezet waar het huidige beleid niet coherent is met onze eigen ontwikkelingsdoelstellingen, neemt de beleidsaanbevelingen ter harte en zal waar mogelijk de minister hierop aanspreken.”

Ook wordt het thema 'beleidscoherentie' meegenomen in de begrotingsbehandeling en blijft het een actief punt op de Partos agenda. Voor meer informatie over de Bijzondere Procedure en over de coherentie-activiteiten, houd dan onze website in de gaten!

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl