Hoge opkomst bij hoorzitting over eerste SDG-rapportage

Eerder publiceerde we het bericht over de publicatie van de allereerste nationale SDG-rapportage, een gezamenlijke totstandkoming van de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen én jongeren. Op 29 mei organiseerde Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP)  een hoorzitting voor de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over deze rapportage, waar de FMS ook een beduidende bijdrage aan geleverd heeft. Verschillende betrokkenen kregen de mogelijkheid om de resultaten van de rapportage toe te lichten en vragen te beantwoorden van de aanwezige Tweede Kamerleden.

Meer ambitie vanuit de Rijksoverheid

Wat er opviel aan de toelichtingen? Elk van de betrokkenen benadrukte de noodzaak voor meer ambitie vanuit de Rijksoverheid rondom de uitvoering van de SDGs. Zo merkte Bart Romijn, directeur van Partos en genodigde spreker namens het maatschappelijk middenveld, op: “Je kunt van alles gaan meten maar als je geen doel of ambitie hebt, is dat niets waard”. Een stellingname die meer dan eens terug kwam bij verschillende partijen tijdens de hoorzitting. Hoe deze ambitie vertaald kan worden in concrete actie? Het duurzaam regeerakkoord werd geopperd als een oplossing. Dit is een initiatief dat oproept om de SDGs centraal te stellen in het nieuwe Regeerakkoord en wordt breed ondersteund door meer dan 400 bedrijven, instellingen en organisaties.

Belang van samenhang

De SDGs zijn 17 doelen en daarmee een veelomvattend agenda. Zou Nederland daarom geen focus moeten aanbrengen?  Nee, Nederland zou zich niet per se moeten focussen op enkele SDGs, maar de samenhang tussen de SDGs is het allerbelangrijkste. “Een optimale synergie en minimale negatieve impact, zouden de SDGs meer en beter kunnen versterken en aanvullen”, aldus Bart Romijn. Dit gaat gepaard met een ambitieuze houding, wat uiteindelijk de samenhang zal bevorderen.

Wat nu?

De hoge opkomst van Kamerleden was bemoedigend. Maar liefst zeven politieke partijen waren aanwezig (VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en SGP). De uitdaging ligt nu om de SDGs verder te trekken dan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SDGs zijn tenslotte een zaak van iedereen. Te beginnen met het Verantwoordingsdebat van 31 mei waar deze eerste nationale SDG-rapportage officieel ook op de agenda staat. We zijn benieuwd of dit slechts een formaliteit is of dat er ook daadwerkelijk over gesproken zal worden.

Gepubliceerd door: José van de Water, afbeelding: Eerste Nederlandse SDGRapportage

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl