Ik ga op reis naar Kaapverdië en neem mee..een notitieblokje en voicerecorder

Maar eerst zal ik me even voorstellen: ik ben Linde-Kee van Stokkum en sinds kort lid van het FMS team, als onderzoeker! Als ik mensen trots vertel over mijn nieuwe functie, dan volgt steevast de volgende reactie: ‘Wat interessant! En wat onderzoek je dan?’  Goede vraag, maar het antwoord vereist wat meer tijd…  

Zoals u weet, zet Fair Politics – het lobbyprogramma van de FMS – zich in voor beleidscoherentie in Nederlands en Europees beleid, met als doel dat de belangen van ontwikkelingslanden hierdoor niet geschaad worden. We zijn actief op diverse beleidsterreinen, zoals grondstoffen, klimaat en belasting, en schrijven beleidsanalyses en casestudies, organiseren debatten met politici etc. Maar Fair Politics laat het niet bij de activiteiten in eigen land en in Brussel: één keer in de twee jaar voeren we onderzoek uit naar de effecten van Nederlands en Europees beleid ‘on the ground’, in een Afrikaans ontwikkelingsland. Dit doen we aan de hand van impactstudies.

Grondstoffen, biobrandstoffen en handelsakkoorden waren de coherentie-issues van de eerdere impactstudies. Voor de nieuwe impactstudie kozen we  een uiterst actueel en urgent thema, namelijk migratie, vanuit de invalshoek hoe (arbeids)migratie kan bijdragen aan ontwikkeling.

Het creëren van meer samenhang tussen het migratie –en ontwikkelingsbeleid is één van de vijf prioritaire thema’s van de Europese Commissie én van de Nederlandse coherentie-agenda. De toenemende aandacht heeft echter nog niet geleid tot concrete resultaten. Om het belang van beleidscoherentie op het gebied van migratie en ontwikkeling opnieuw onder de aandacht te brengen, ga ik namens Fair Politics over twee weken voor een maand naar Kaapverdië om de impact van het Nederlandse en Europese arbeidsmigratiebeleid in dat land te onderzoeken. De beleidsaanbevelingen die uit de studie volgen staan centraal en worden in het voorjaar gepresenteerd aan relevante beleidsmakers en politici in Brussel en Den Haag.

Kaapverdië is naast een prachtig eilandenarchipel voor de westkust van Afrika, ook het enige Afrikaanse partnerland in de Europese Mobiliteitspartnerschappen. Mobiliteitspartnerschappen vallen binnen het externe migratiebeleid van de EU en geven vorm aan migratie tussen de EU en derde landen. Door legale migratie beter te reguleren, moet illegale migratie worden tegengegaan. Daarmee zijn deze partnerschappen het meest concrete beleidsinstrument op het gebied van migratie en ontwikkeling, en zo zeer geschikt als onderwerp van de nieuwe impactstudie.

Zodoende reis ik over twee weken af naar Kaapverdië – met notitieblokje en voicerecorder – om daar de impact van het EU Mobiliteitspartnerschap in Kaapverdië te onderzoeken. Vervolgens neem ik mee terug: een grote hoeveelheid aan nuttige informatie die de basis vormt voor een reeks beleidsaanbevelingen die uiteindelijk moeten leiden tot meer coherente Mobiliteitspartnerschappen.

Bent u nieuwsgierig naar mijn belevenissen in Kaapverdië, bevindingen en ontwikkelingen? Houd dan onze website goed in de gaten!

Door Linde-Kee van Stokkkum

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl