In gesprek met PvdA-Kamerleden Roelof van Laar en John Kerstens

Ga in gesprek met PvdA-kamerleden Roelof van Laar en John Kerstens over het betrekken van jong talent bij ontwikkelingssamenwerking! Hoewel het aantal jongeren verhoudingsgewijs sterk toeneemt in ontwikkelingslanden, lijken Nederlandse ontwikkelingsorganisaties te vergrijzen. Juist nu de OS steeds meer om en voor jongeren gaat draaien, moeten jongeren vertegenwoordigd zijn binnen de NGO-wereld. Zij weten hoe jonge mensen denken, waar ze behoefte aan hebben en, niet geheel onbelangrijk: hoe ze te bereiken.

Praat hierover mee op 17 maart, van 13.00 tot 14.00 uur, op de fractiekamer PvdA aan het Binnenhof.

Meld je aan bij Klazien Eilander, via k.eilander@tweedekamer.nl, onder vermelding van de activiteit en datum.

Wees snel, het aantal plaatsen is beperkt!

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl