In memoriam: Ko Wieringa (1933-2013)

Op 21 september jl. is Ko Wierenga op 80-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Enschede.

Ko was in het begin van jaren 70 voorzitter van de Evert Vermeer Stichting, toen hij nog lid van de Tweede Kamer was. In die jaren heeft de EVS bekendheid gekregen door de 1 mei-acties voor landen als Chili, Suriname en Tanzania. Die 1 mei-acties waren een opmaat naar een verdere ontwikkeling van de EVS. In die tijd veranderde de EVS van een vrijwilligersorganisatie in een neveninstelling van de PvdA met betaalde medewerkers (vnl. dienstweigeraars). Die verandering had tot doel om vanuit de EVS, geworteld in de gewesten van de partij, de Partij van de Arbeid bij de les te houden als het om internationale solidariteit ging. Ko Wierenga heeft die omslag mee helpen bevorderen en er bewust op aan gestuurd.

Ik heb vanaf 1 januari 1974 een aantal jaren met Ko mogen samenwerken, hij als voorzitter en ik als directeur van de EVS. Hij was inspirerend, wist wat hij wilde, maar gaf aan het EVS-team, dat zo langzamerhand ging ontstaan, de ruimte om zelf invulling aan de nieuwe doelstelling te geven. Die inspiratie kwam niet alleen van Ko, maar ook van mensen als An Thomassen en Jantje Kieboom met wie hij het Dagelijks Bestuur vormde.

Het bericht van het overlijden van Ko Wierenga riep bij mij nostalgische gevoelens op aan de beginperiode van de EVS, die zich toen als luis in de pels van de PvdA is gaan ontwikkelen ten behoeve van al die mensen in de wereld, die in de meest kommervolle omstandigheden leven en die geen directe stem in de Nederlandse politiek hebben.

Ko Wierenga heeft mede het fundament gelegd voor die EVS, die nu opgegaan is in de Foundation Max van der Stoel.

 

Door Cor de Vos, oud-directeur EVS (1974 – 1982)

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl