Inzet Nederland op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO): het tempo moet omhoog

Afgelopen donderdag vond een overleg plaats over de voortgang van de IMVO convenanten. De centrale vraag was welke stappen Nederland heeft gezet om arbeidsomstandigheden in sectoren met verhoogde risico’s, te verbeteren. ‘Het tempo moet worden opgevoerd’, stelden de Kamerleden. 

De OS-woordvoerders vroegen minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) naar de voortgang van onderzoek naar IMVO risico’s in sectoren van de Nederlandse economie. De doelstelling is om voor 2017 tien IMVO-convenanten met het Nederlands bedrijfsleven te hebben afgesloten. De Kamerleden staan sceptisch tegenover de haalbaarheid hiervan en zetten ook vraagtekens bij de vrijblijvendheid van de convenanten. ‘Er is geen wetgeving, maar dit is wel belangrijk als stok achter de deur, indien de convenanten er niet komen’, aldus Joël Voordewind (CU). Monitoring van concrete doelen en tussentijdse evaluaties zijn nodig om vooruitgang binnen van IMVO te kunnen meten. Daartoe belooft Ploumen in het voorjaar te komen met een brief, waarin deze wijze van monitoring wordt vormgegeven. 

Voordewind (CU) en Vos (PvdA) pleitten voor de instelling van een internationale toezichthouder op IMVO. Deze vervult een agenderende functie middels informeren en rapporteren naar de Kamer, en heeft een onafhankelijke positie. Volgens Teeven (VVD) ligt de verantwoordelijkheid van verantwoord ondernemen bij de bedrijven zelf en is een toezichthouder niet nodig. Fair Politics vindt het belangrijk dat bedrijven verantwoordelijk gesteld worden voor onverantwoord ondernemen, en dat daarbij een onafhankelijke toezichthouder wél van belang is. Fair Politics hoopt daarom dat Ploumen in de toekomst gehoor geeft aan deze aanbeveling. 

Sinds het aannemen van de nieuwe Werelddoelen in september, is er bij het kabinet weinig aandacht voor de implementatie hiervan. Gelukkig koppelde Van Veldhoven (D66) de IMVO convenanten aan het implementeren van de SDG’s, zij vroeg zich af ‘convenanten kunnen bijdragen aan het behalen van de werelddoelen?’ Ploumen lichtte toe dat deze relatie tijdens de conferentie over de Europese Unie (EU) en ‘Global Value Chains’ ter sprake zal komen. Zij noemde echter geen concrete voorstellen. 

Daarom pleit Fair Politics net als Vos (PvdA), Van Veldhoven (D66) en Voordewind (CU) voor meer concrete doelstellingen, op kortere termijn, met betrekking tot IMVO en hoe SDG’s hier aan kunnen bijdragen. De drie Kamerleden verdienen elk één punt voor het aandringen op deze  voortgang van IMVO.

Foto: SDG's. Bron: wikipedia.nl, 2015.  

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl