Joël Voordewind van de Christenunie uitgeroepen tot ‘Fair Politician of the Year’

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, is de Fair Politician of the Year 2011-2012 geworden. Dat is vanmiddag bekend gemaakt in Nieuwspoort, waar Evert Vermeer Stichting hem de prijs heeft overhandigd. Voordewind heeft zich het afgelopen jaar het meest van alle Kamerleden ingezet voor beleidscoherentie: eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. "Ik vind het een waardering voor mijn inzet om de oneerlijke handelsverhoudingen en kinderarbeid tegen te gaan."

Voordewind zette zich voornamelijk in voor eerlijker beleid van Nederland ten opzichte van ontwikkelingslanden, door constant bewindspersonen op te roepen zich voor een wereld zonder kinderarbeid hard te maken. Daarnaast vroeg hij onder andere aandacht voor de Nederlandse wapenexport naar dubieuze regimes en de rol die bedrijven spelen bij belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden- allemaal dossiers waar fair politics niet altijd de norm is. Joël Voordewind  trachtte dit beleid juist ten gunste van ontwikkelingslanden te veranderen.

Arjen el Fassed en Bruno Braakhuis van GroenLinks wonnen respectievelijk de 2e en 3e prijs. Arjen el Fassed, die vorig jaar nog de Fair Politician of the Year award won, zette zich voornamelijk  in voor uitvoering van een eigen motie, waarmee hij wil aantonen wat de (negatieve) effecten zijn van Nederlands en Europees beleid op ontwikkelingslanden. Bruno Braakhuis heeft zich het afgelopen jaar ingezet tegen de rol van Nederland als belastingparadijs, waardoor ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen euros mislopen. Braakhuis heeft ervoor gezorgd dat dit thema hoog op de politieke agenda is komen te staan. 
 

Ook voor iedere fractie riep de EVS het meest faire Kamerlid uit. Voor de PvdA en de SP namen Jeroen de Lange en Sharon Gesthuizen dit jaar de prijs als meest faire fractielid in ontvangst. Kathleen Ferrier kreeg de prijs namens het CDA en Klaas Dijkhoff namens de VVD. Daarnaast wonnen Kees van der Staaij (SGP), Roland van Vliet (PVV), Wassila Hachchi (D66) en Esther Ouwehand (Partij van de Dieren) namens hun fracties de prijzen.  

Fair Politics -het lobbyprogramma van de Evert Vermeer Stichting-  streeft ernaar dat politieke beslissingen in Den Haag en Brussel niet in strijd zijn met de belangen van ontwikkelingslanden. Een van de manieren waarop Fair Politics dat wil bereiken is door de monitoring van Kamerleden. Er werd onder andere gekeken naar Kamervragen, amendementen, moties en de inzet in Algemeen Overleggen (AOs). De permanente monitoring van de Kamerleden is te volgen via de website www.fairpolitics.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl