Kamer overlegt over ‘Eerlijk Werk Wereldwijd’

Het is niet vaak dat de Tweede Kamer op maandagen debatteert. Een uitzondering op de regel was het overleg over de nota ‘Eerlijk Werk Wereldwijd’ van PvdA-Kamerleden Van Laar en Kerstens op 7 maart 2016. Ondanks het belangrijke thema, het tegengaan van uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden, waren slechts de twee regeringspartijen vertegenwoordigd.

Roelof van Laar en John Kerstens publiceerden in oktober 2015 hun initiatiefnota ‘Eerlijk Werk Wereldwijd’, die oproept tot het verbeteren van arbeidsomstandigheden wereldwijd. In de nota wordt onder andere het idee geopperd om Nederlandse arbeidsinspecteurs ter beschikking te stellen aan landen waar de arbeidsomstandigheden vaak slecht zijn. Een ander idee is om de sociale dialoog met vakbonden en werkgevers, vergelijkbaar met het Nederlandse poldermodel, te stimuleren. Na een reeks schriftelijke vragen en een brief van minister Ploumen werd de nota nu besproken in de Tweede Kamer. Bij voldoende steun kan aan de hand van een initiatiefnota een wet worden opgesteld.

Atlas

Bij het debat, dat slechts drie kwartier duurde, waren alleen de regeringspartijen VVD en PvdA vertegenwoordigd. Namens de VVD liet Anne Mulder weten dat Nederland vooral niet ‘als een Atlas al het leed van de wereld op zijn schouders moest dragen’, zeker omdat Nederlandse bedrijven het al erg goed zouden doen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Een opvallend standpunt, aangezien gebleken is dat ook Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij allerlei misstanden, zoals het uitbuiten van vluchtelingen in Turkije, het vernietigen van bossen in Indonesië of kinderarbeid in India.

Reactie minister

In haar reactie op de nota noemde minister Ploumen het uitzenden van arbeidsinspecteurs ‘sympathiek’, maar praktisch niet haalbaar: een eerdere proef van de International Labour Organization (ILO) mislukte en de ILO geeft de voorkeur aan het invliegen van inspecteurs uit buurlanden. Verder ziet de minister veel ruimte voor verbetering door de Nederlandse aandacht voor arbeidsomstandigheden en IMVO op te schalen naar EU-niveau, iets waar ze tijdens het EU-voorzitterschap ook actief aandacht aan besteedt. Ten slotte moedigde ze VNO-NCW voorzitter Hans de Boer aan om Nederlandse werkgevers te stimuleren werkgeversorganisaties op te richten in ontwikkelingslanden: die zijn namelijk essentieel voor de sociale dialoog.

Ondanks de lage opkomst kende het debat ook een aantal  primeurtjes. Zo kondigde minister Ploumen aan het instellen van een IMVO-toezichthouder te gaan overwegen aan de hand van een onderzoek van de Universiteit Utrecht, dat in april 2016 uitkomt. De minister zegde daarnaast toe dat ze verwacht voor de zomer de eerste positieve resultaten van de IMVO-overleggen (de zogenaamde convenanten) te kunnen presenteren. Ten slotte kondigde Kamerlid Van Laar aan dat de PvdA-initiatiefwet tegen kinderarbeid, voor de zomer klaar is.

Update 16 maart: motie

Aan het eind van het debat werden nog drie moties ingediend door Van Laars partijgenoot Vermue. Ze vraagt daarin onder meer de regering om handelsakkoorden, zoals GSP+, te gebruiken om eerlijk werk te bevorderen. De motie is aangenomen met steun van de SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Groep Kuzu Öztürk, Partij voor de Dieren, 50 Plus en fractie-Klein. Vermue ontvangt daarom vier punten en alle voor-stemmende partijen één punt.

Dit artikel is gepubliceerd op: 8 maart 2016. Foto: Klein meisje aan het werk in Marokko. Bron: Wikipedia.org, 2016.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl