Knapen presenteert nota over het bedrijfsleven instrumentarium

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatsecretaris Knapen laten weten op welke manier financiering vanuit het ontwikkelingssamenwerking budget gebruikt worden voor het bedrijfsleveninstrumentarium.

Het bedrijfsleveninstrumentarium bestaat uit de met Official Development Assistance (ODA) gefinancierde programmas. Deze programmas variëren van Private Sector Investeringen (PSI) op het gebied van energie, infrastructuur, innovatie en creëren van een stabiele financiële sector tot publiek private partnerschappen(PPPs) die gericht zijn op duurzaam ondernemen. Doel van het bedrijfsleveninstrumentarium is het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het bevorderen van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden.

Knapen zegt in de brief dat hij op het gebied van MVO het proportionaliteitsbeginsel zal gaan hanteren. Activiteiten die weinig risico in zich hebben om ontwikkelingslanden negatief te beïnvloeden, krijgen ook minder verplichtingen op het gebied van MVO opgelegd. Om MVO nog meer te stimuleren wil Knapen MVO vouchers gaan verstrekken die korting geven op het advies van een consulent of maatschappelijke onderneming. Op het gebied van kinderarbeid is Knapen zich bewust van de risicos in de cacaosector. Daarom investeert Nederland voornamelijk in West-Afrika waar via certificeringprogrammas zoals UTZ al stappen worden gezet om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen.

Knapen belooft in de brief dat er periodieke evaluaties komen van alle onderdelen van het bedrijfsleveninstrumentarium. Daarnaast zal de financiële bijdrage van OS aan het bedrijfsleveninstrumentarium gepubliceerd worden om transparantie te creëren. Tot slot vraagt Knapen bedrijven om risicos in beeld te brengen om ongewenste maatschappelijke effecten in ontwikkelingslanden te voorkomen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl