Knapen stuurt brief naar de kamer over modernisering ontwikkelingsbeleid

Staatssecretaris Knapen heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op twee rapporten die zijn verschenen, om het debat over de modernisering van internationale samenwerking te onderbouwen.

Deze twee rapporten belichten ieder een belangrijk aspect van
de modernisering van internationale samenwerking zoals de staatssecretaris die voor ogen heeft. Het eerste onderzoek plaatst de definitie van de officiële hulp (ODA) in de
sterk veranderende context waarin internationale samenwerking opereert.

Het tweede onderzoekt de mogelijke instrumenten voor de versterking van
Beleidscoherentie voor Ontwikkeling (BCO), met andere woorden; het
ontwikkelingsvriendelijk maken van het niet-hulpbeleid van ontwikkelde landen.

De aandacht onder andere uit naar de per 2015 aflopende Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDGs) en mondiale vraagstukken op het terrein van voedsel, energie, klimaat, veiligheid, financiële stabiliteit en migratie. Deze nieuwe agenda vraagt om een herziening van het huidige ODA-concept en om meer aandacht voor beleidscoherentie voor ontwikkeling.

De staatssecretaris is verheugd dat de DAC en de EU bereid zijn na te
denken over een modernisering van het ODA-concept. Daarnaast constateert hij dat pro-actief BCO-beleid maar moeizaam van de grond komt.

Knapen concludeert zijn brief met de constatering dat voortbouwend op de bestaande internationale consensus de BCO agenda de komende jaren in duidelijke stappen dient te worden versterkt. Mogelijk kan in OESO-verband een index worden ontwikkeld om de BCO-inspanningen van afzonderlijke landen te vergelijken. Daarbij is het volgens Knapen van belang dat ook de niet klassieke BCO-partners, zoals Brazilië en China zullen bij het coherentiedebat betrokken moeten worden.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl