Korcula School 2014 over geweld tegen vrouwen

Van 26 tot 28 September vond op het Kroatische eiland Korcula de jaarlijkse zomerconferentie van het Central Eastern European Gender Network (CEE Gender Network) plaats. De Korcula School ging dit jaar over het thema geweld tegen vrouwen. FMS trainer Janna Besamusca reisde naar Kroatië af om een presentatie te verzorgen en mee te discussiëren. 

De deelnemers gingen in gesprek over nationale strategieën tegen geweld, wetgeving en berichtgeving in de media. Er waren onder meer bijdragen van de Kroatische ombudsvrouw, de voorzitster van de parlementaire commissie voor gelijkheid uit Montenegro en de voorzitter van de commissie voor gelijkheid en non-discriminatie van de Raad van Europa. Besamusca presenteerde onderzoek naar wettelijke bescherming tegen seksueel geweld op het werk en Kirsten van de Hul, winnaar van de Joke Smit prijs, maakte een videoboodschap waarin ze iedereen opriep zich in te zetten tegen geweld tegen vrouwen.

De conferentie werd met name bijgewoond door sociaaldemocratische vrouwenorganisaties uit de Westelijke Balkan, die vertelden dat huiselijke geweld nog altijd wijdverbreid is. Er is een tekort aan blijf-van-mijn-lijf huizen, weinig politieke prioriteit voor het structureel tegengaan van geweld, en zelfs de media verwijten vaak openlijk slachtoffers dat zij het geweld over zichzelf afgeroepen hebben. Daarentegen hebben acties van de lokale vrouwenorganisaties er voor gezorgd dat Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië de Istanbul Conventie inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ratificeerden en actieplannen formuleerden; Kroatië, Slovenië en Macedonië tekenden de conventie, maar hebben haar nog niet geratificeerd.

De Korcula school was een gelegenheid voor de organisaties om voorbeelden van goed beleid uit te wisselen, de obstakels waar ze tegenaan lopen te bespreken en om plannen te maken om samen op te trekken bij de verder campagne tegen geweld tegen vrouwen en het versterken van de vrouwenorganisaties in de regio. Op de laatste ochtend van de conferentie spraken veel deelnemers de wens uit om meer vrouwelijke kandidaten te gaan trainen om mee te doen aan verkiezingen en om zich in hun verkozen periodes effectief te kunnen inzetten voor emancipatie.
Meer foto's zijn hier te zien. 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl