Kwaliteit steeds voorop!

Door Willem Veenstra, voormalig bestuurslid van de Foundation Max van der Stoel

Vlak voor de vakantie heb ik afscheid genomen als bestuurslid van de FMS. Een senior moet zich op een gegeven moment afvragen wat zijn (haar) toegevoegde waarde nog is, zeker in het geval van een dynamische  jonge organisatie als de FMS. Onze stichting is een niet meer weg te denken speler geworden in het krachtenveld van de internationale betrekkingen en dat met name in Oost-Europa en de islamitische wereld in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Ik moest de laatste tijd nog wel eens terugdenken aan mijn beginjaren als bestuurslid van de EVS.  We spreken dan over eind jaren zeventig/begin jaren tachtig. Dat was in de tijd dat we op de bres stonden voor grote structurele (financieel-economische) hervormingen in de wereld, de Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO). De arme landen moesten meer te vertellen krijgen, vele conferenties in die jaren gingen daarover. De Afrika Conferentie is nog steeds een jaarlijkse traditie uit deze tijd.

Hield de EVS zich vooral bezig met voorlichting en bewustwording van politici en partij-achterban, de AMS had begin jaren negentig, na de val van de Berlijnse Muur, een heel andere start. De situatie in  het voormalige communistische blok vereiste immers een totaal andere aanpak. In feite moest daar een complete nieuwe democratische rechtsstaat worden ontwikkeld, waarin actief democratisch functionerende politieke partijen een centrale  rol hadden te vervullen.

De jonge sociaal-democratische groepen en groepjes in de regio hadden in de eerste plaats behoefte aan praktische ondersteuning, zoals kadertraining en advisering bij organisatie-opbouw. Stichtingen als de AMS zorgen voor experts en financiële ondersteuning om dit mogelijk te maken. Met dank aan MATRA en andere fondsen! Van begin af aan dacht de AMS daarnaast aan publieksvoorlichting, altijd een sterk punt geweest.

Inmiddels is deze volwassen  nieuwe  FMS uitgegroeid tot een middelgrote club in ngo-land.  Niet meer weg te denken!  Ik wens de FMS  een voorspoedige toekomst toe. Ik denk dat na de jaren van expansie en groei die we hebben gehad de tijd nu vooral vraagt om kwaliteit, duurzame ontwikkeling en geleidelijk aan terugtrekking uit aktiviteiten die door onze zusterorganisaties ter plaatse kunnen worden voortgezet. Een geleidelijk proces natuurlijk, maar het moet wel gebeuren!
Ik zal velen van jullie nog wel tegenkomen op de publieksbijeenkomsten van de FMS of elders in het internationale circuit. En als jullie nog eens een jurylid nodig hebben voor een scriptieprijsvraag of een gesprekspartner voor een bezoekende delegatie dan weten jullie me te vinden!

Het ga de FMS en het werk waar ze voor staat goed!


Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl