Leadership Academy in Armenië

De training begon met ideologie: wat houden de drie grote ideologieën in (sociaaldemocratie, liberalisme, conservatisme/christendemocratie) en wat betekenen ze in het dagelijks leven van een politicus? Daarna gingen we over op communicatie (SWOT analyse, centrale boodschap, het 

communiceren van die boodschap met een bredere publiek etc.) en persoonlijke presentaties.

De training verliep erg goed, met hard werkende en enthousiaste deelnemers die, naast de politieke theorie en vaardigheden, ook leerden om te gaan met mensen uit andere partijen en met andere meningen. Één deelnemer zei zelfs dat de grootste les die ze geleerd had over hetrespecteren van andere partijen ging.

 

Toekomstige politici

Armenië maakt veel veranderingen mee in een ingewikkeld politiek klimaat. Er zijnAan het werk tijdens de workshops grote meningsverschillen tussen oppositiepartijen en de regerende Republikeinse partij, die publiekelijk en met passie bediscussieerd worden. De weg naar democratisering verloopt ookniet altijd even makkelijk. Daarnaast probeert Armenië het precaire balans te behouden tussen haar Europese keuze (het Associatieverdrag met de EU zal volgens de planning in november geïnitieerd worden) en de noodzaak van een goede relatie met buurland Rusland, die vaak moeite heeft met Europagezinde buren. Het is duidelijk dat de volgende generatie Armeense politici een moeilijke taak zal hebben, en er goed voor moet zijn voorbereid. Hopelijkzullen de deelnemers van deze training de opgedane kennis en ervaring goed kunnen gebruiken! 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl