Meer controle op de handel in conflictmineralen

Op 16 maart 2017 stemde het Europees Parlement in met een nieuwe wet die Europese importeurs van mineralen, zoals goud, tin, wolfraam en tantaal, vanaf 2021 verplicht om controles uit te voeren op de herkomst van de grondstoffen. Verkopers en importeurs dienen hun inkooppraktijken voortaan openbaar te maken via een daarvoor opgesteld EU register. Dit moet voorkomen dat de import van grondstoffen financieel bijdraagt  aan conflicten.

Eerdere wetgeving

In een eerder informeel akkoord, aangenomen in november 2016, werden Europese bedrijven aangespoord om maatregelen te nemen. Echter was deze wet alleen van toepassing op een zeer klein aantal bedrijven en enkel van toepassing op vier soorten mineralen die slechts 1 procent van de totale omvang van de handel in conflictmineralen uitmaakt. De nieuwe wet heeft een grotere reikwijdte en moet vanaf 2021 95 procent van de totale import dekken. Vrijwillige controles worden nu verplichtingen. Dit geldt echter  alleen voor grondstoffen, en niet voor halffabricaten die met de betreffende grondstoffen vervaardigd zijn. Eurocommissaris voor handel, Cecelia Malmström, heeft derhalve officieel toegezegd dat bij te weinig vooruitgang, ook de importeurs van halffabricaten in de toekomst verplicht worden gesteld om hun grondstoffen te controleren.

OESO-richtlijnen

Bij de controles  zullen hoge standaarden gehanteerd worden, vastgesteld volgens de OESO- richtlijnen. Om dubbele lasten te voorkomen, wordt er gebruik gemaakt van bestaande mechanismen. Met deze nieuwe wet streeft de Europese Commissie naar meer bewustwording en dat verantwoordelijke en transparante handel met deze gebieden aangemoedigd wordt. Met het nieuwe akkoord worden bedrijven die gerecyclede materialen of een relatief kleine hoeveelheid grondstoffen importeren uitgesloten, om deze te ontzien van “onredelijke administratieve lasten”.

Conflictgebieden

Met name de Democratische Republiek Congo en het Grote Merengebied zijn gebieden waarin conflictmineralen een groot probleem vormen. Het is een vicieuze cirkel waarin inkomsten van illegaal gewonnen grondstoffen de conflicten in deze gebieden financieren. Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) spreekt van een “mijlpaal op weg naar een verantwoorde winning van grondstoffen”.

Gepubliceerd door: José van de Water, Foto: Flickr

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl