Meisjes op 1!

Malala Yousafzai en Kailash Satyarthi kregen gisteren de Nobelprijs voor de vrede. Terecht. Kailash zet zich al zijn hele leven in tegen kinderarbeid en kinderslavernij in India. Malala is na de aanslag op haar leven het symbool geworden van de kracht van meisjes. 11 oktober was het Wereld Meisjesdag.

Meisjes hebben in heel veel landen een steun in de rug nodig. Daarom zet ik meisjes op 1 en heb ik op 11 oktober een actieplan gepresenteerd met 11 inspanningen die de PvdA voor meisjes wil leveren. 

1. Ondervoeding voorkomen
Kindersterfte blijft een groot probleem in de meeste ontwikkelingslanden. De eerste 1000 dagen vanaf het begin van de zwangerschap spelen een cruciale rol in de gezondheid en overlevingskans van kinderen. Ondervoeding is een belangrijk aspect van kindersterfte en slechte ontwikkeling van kinderen. Nederland zet zich al in voor een betere voeding van kinderen en moeders in bijvoorbeeld Rwanda en levert actief een bijdrage aan de Zero Hunger Challenge. De PvdA vindt dat er binnen de Zero Hunger Challenge meer aandacht moet zijn voor meisjes. Juist meisjes krijgen te weinig voeding en lopen daardoor al vroeg ontwikkelingsachterstanden op.

2. HPV-vaccinaties aan seksuele voorlichting koppelen
Voor het krijgen van een HPV-vaccinatie moeten meisjes tussen 9 en 13 jaar twee of drie keer naar een kliniek komen. Dat is een mooi moment om ze naast een vaccinatie ook seksuele voorlichting te geven en voor te bereiden op alle veranderingen in de pubertijd. In een kliniek komen ze anders namelijk nooit. De PvdA heeft samen met de VVD een motie ingediend waarin we verzoeken om met de partnerlanden van Nederland in gesprek te gaan over het inpassen van de HPV-vaccinaties in de Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) programma’s. Ook in de andere partnerlanden kan het HPV-vaccin een waardevolle aanvulling zijn.

3. Strijden voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn een belangrijk speerpunt voor Nederland binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Voorlichting en toegang tot voorbehoedsmiddelen, het bestrijden van HIV, tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen en goede voorlichting zijn van levensbelang voor meisjes. Helaas blijft het aantal donoren dat hieraan bij wil dragen beperkt. De PvdA vindt dan ook dat Nederland overal ter wereld dé voorvechter voor seksuele en reproductieve rechten en gezondheid moet blijven.

4. Méér one-stop centers voor slachtoffers seksueel geweld
One-stop centers bieden slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld medische zorg, psychologische ondersteuning, een afspraak met politie en ook juridische ondersteuning. Dit is nodig om slachtoffers de juiste zorg en ondersteuning te bieden en om daders succesvol te vervolgen. Slachtoffers van seksueel geweld lopen een groot risico op uitsluiting en stigma. Door one-stop centers kan dit deels voorkomen worden. De PvdA ziet daarom graag meer one-stop centers verrijzen.

5. Gevluchte meisjes beschermen en helpen
Veel meisjes die vluchten voor oorlog of natuurgeweld worden, na dit geweld opnieuw slachtoffer. Ditmaal van misbruik, uitbuiting en verwaarlozing. Nederland moet ervoor zorgen dat zij, eenmaal gevlucht, de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarom is, op initiatief van de PvdA, UNICEF, het VN Kinderrechtenfonds, nu een vaste partner geworden en krijgen zij 15 miljoen euro per jaar om kinderen, in het bijzonder meisjes, die hulp te geven.

6. Kindhuwelijken bestrijden
Een op de drie meisjes ter wereld is getrouwd voordat ze 15 werd. Wereldwijd zijn dat zo’n 250 miljoen meisjes en vrouwen. De afgelopen drie decennia is dit aantal volgens het VN-kinderfonds, nauwelijks teruggedrongen. Nederland moet een bijdrage leveren aan de strijd tegen kindhuwelijken door partnerschappen aan te gaan met nationale overheden in partnerlanden, met internationale en maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Recent richtte het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking daarom het ‘fonds kindhuwelijken’ op. De PvdA ondersteunt dit fonds en wil dat dit fonds in alle partnerlanden waar kindhuwelijken een groot probleem zijn wordt ingezet.

7. Kinderprostitutie bestrijden
Vorig jaar is er op voorstel van de PvdA in de begroting eenmalig twee miljoen extra vrijgemaakt voor de strijd tegen kinderprostitutie. ECPAT ondersteunt met dit geld organisaties in tientallen landen die strijden tegen kinderprostitutie en commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.

8. Kinderarbeid bestrijden
De PvdA wil kinderarbeid op alle mogelijke manieren bestrijden. We werken aan een initiatiefwet die bedrijven die producten van kinderarbeid verkopen strafbaar maakt als zij niet voldoende hebben gedaan om kinderarbeid te voorkomen. Op die manier spreken we alle bedrijven aan die in Nederland producten verkopen.

9. Eerlijk werk: gelijk loon voor meisjes
Meisjes en jonge vrouwen die gaan werken, doen dat vaak tegen schrikbarend laag loon. Een leefbaar loon en gelijk loon voor gelijk werk zijn onze uitgangspunten. PvdA steunt daarom het ILO Better Work programme, het werk van internationale vakbonden en andere programma’s die daaraan bijdragen.

10. Veilig werk: uitbreiding van het programma in Bangladesh
De onveilige situatie in kledingfabrieken in Bangladesh treft vooral meisjes en jonge vrouwen die daar werkzaam zijn. Het veiligheidsakkoord dat de minister met grote kledingmerken heeft afgesloten is een goede stap vooruit. Maar er kan meer worden gedaan om ook specifiek de veiligheidssituatie van kinderen te verbeteren. Bijvoorbeeld door betere controle op de echte leeftijd van jongeren die werkzaam zijn in fabrieken. De PvdA is voorstander van een uitbreiding van het veiligheidsakkoord met speciale maatregelen gericht op kinderen en een uitbreiding van de activiteiten samen met andere landen zoals Cambodja.

11. In meisjes investeren, samen met bedrijven
Zelfredzaamheid van meisjes en jonge vrouwen gaat gepaard met goede kansen op de arbeidsmarkt, kansen op veilig en eerlijk werk. Op 9 oktober 2014 organiseerde Plan Nederland een conferentie over dit onderwerp samen met (inter)nationale bedrijven. De PvdA is blij met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en zou deze conferentie als begin willen zien voor aandacht voor en investeringen in jonge vrouwen en meisjes en hun loopbaan. In alle partnerlanden betrekken we het bedrijfsleven bij programma’s voor meisjes.

Door Roelof van Laar, Tweede Kamerlid (PvdA) Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel, Koninkrijksrelaties

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl