Minister Ploumen tekent akkoord met ILO voor beter werk

Tijdens het World Economic Forum in Davos heeft minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een overeenkomst met de ILO getekend voor beter werk. Want: “Fatsoenlijk werk is armoedebestrijding,” aldus de minister. Nederland gaat hiermee het Better Work Programma van de ILO ondersteunen. Dit programma zet zich in om misstanden in onder andere de textielsector in landen als Bangladesh aan te pakken.

De ILO zet zich in voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden door het opstellen van wereldwijde normen en  en deze vervolgens in de praktijk te brengen.  De ILO betrekt het bedrijfsleven om zo ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te bevorderen.

MVO  is een belangrijk onderdeel van het beleid van Ploumen. Maar in de Tweede Kamer bestaat nog grote verdeeldheid over de invulling hiervan. Tijdens het debat over MVO en arbeidsomstandigheden in Bangladesh in september 2013 bleek al dat verschillende Kamerleden twijfels hadden over de vrijblijvendheid van de MVO-richtlijnen. Ook tijdens het debat over Economische missies en exportbevordering in december bleven veel partijen aandringen op striktere regelgeving rondom het naleven van de MVO richtlijnen.

Het Fair Politics programma van de FMS vindt het ook van groot belang dat Minister Ploumen meer daadkracht toont op dit dossier. Bedrijven worden op dit moment alleen geïnformeerd over MVO-richtlijnen, maar Fair Politics vindt dat bedrijven deze richtlijnen ook moeten implementeren om in aanmerking te komen voor overheidssteun. Daarnaast is er onvoldoende transparantie door gebrek aan rapportage. Hierdoor is de impact van investeringen en de arbeidsomstandigheden in de keten van bedrijven in ontwikkelingslanden slecht te controleren.

Hoewel het akkoord met de ILO een goede stap is, moet er nog veel gebeuren om het Nederlandse beleid coherent te maken met de ontwikkelingsdoelen. Zo moeten er strengere consequenties verbonden worden aan het niet naleven van MVO-richtlijnen en moet Nederland inzetten op verplichte rapportage op MVO-gebied. Recent heeft Fair Politics de Fair Labour case  gepubliceerd met daarin concrete aanbevelingen om het Nederlandse MVO-beleid eerlijker en coherent te maken. Lees hier de nieuwe Fair Labour case.


Photo: Flickr

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl