Minister Ploumen zet eerste stap voor SDG-toets

Afgelopen woensdag 25 januari debatteerde de Tweede Kamer voor het eerst over de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze doelen zijn mondiale afspraken om voor 2030 kwesties als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering uit te bannen. Een treffend één-tweetje tussen Roelof van Laar (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) leidde ertoe dat minister Ploumen een brief toezegde over de verkenning van de mogelijkheden voor de invoering van een SDG-toets. 

Een SDG-toets moet al het nieuwe beleid en wetgeving langs de meetlat van de VN Ontwikkelingsdoelen leggen en testen op positieve, neutrale én negatieve gevolgen voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. Beleid wat een negatief effect heeft wordt zonder pardon terug gestuurd naar de tekentafel met de opdracht de negatieve effecten te omzeilen en daarentegen een maximale bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling in Nederland en wereldwijd. Minister Ploumen reageerde eerst wat terughoudend op het voorstel van een dergelijke toets door zowel Van Laar (PvdA) en Mulder (CDA). Zij zag niet de toegevoegde waarde in een toets voor alle Nederlandse beleidsterreinen. Ze gaf zelf een voorbeeld over wetgeving voor de Nederlandse binnenvaart die, volgens haar, niet getoetst zou hoeven te worden op hun bijdrage aan het behalen van de VN Werelddoelen.

Echter, het duo Mulder en Van Laar liet de Minister zien dat het juist ook de beleidsterreinen, zoals de binnenvaart, zijn, die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Agnes Mulder (CDA): ‘Als we nergens gaan toetsen op de bijdrage aan de Ontwikkelingsdoelen, dan gaan we ook minder monitoren of evalueren en dan weten we niet goed welke stappen we zetten.’ En met resultaat! Minister Ploumen zegde toe nog eens goed te gaan kijken naar de mogelijkheden van een SDG-toets en beloofde, na aandringen van duo Mulder en Van Laar, nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart met een Kamerbrief te komen. Wij kijken uit naar deze eerste verkenning!

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl