Negatieve gevolgen voor ontwikkelingslanden komen nauwelijks aan bod in debat over ttip

10 september debatteerde de Tweede Kamer met Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de TTIP, een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, waarover op dit moment onderhandeld wordt.

De ochtend dat het debat plaatsvond, werden er twee krantenartikelen in de Volkskrant gepubliceerd. Een artikel van Minister Ploumen zelf, dat door Bram van Ojik (GroenLinks) een “liefdesverklaring aan de TTIP” genoemd werd en een opiniestuk van NGO’s waarin het verdrag bekritiseerd werd. Diezelfde ochtend belichtte Vice Versa de consequenties voor ontwikkelingslanden van het verdrag op hun website. Het stelde daarom teleur dat er in dit debat weinig aandacht besteed werd aan de nadelige gevolgen die ontwikkelingslanden dankzij dit verdrag zullen ondervinden. Het debat ging vooral over het gebrek aan transparantie tijdens de onderhandelingen en de struikelblokken die het verdrag zou kunnen veroorzaken.

Transparantie

Bram van Ojik was bijzonder kritisch op minister Ploumen haar artikel in de Volkskrant op 10 september jl. Hij noemde dit artikel “een juich verhaal over een verdrag wat we niet kennen.” Het was snel duidelijk dat meer Kamerleden graag meer informatie willen hebben over de onderhandelingen over het handelsverdrag. Minister Ploumen beloofde daarom dat zij zich zal inzetten voor een grotere transparantie van de TTIP onderhandelingen. Kees Verhoeven (D66) vroeg om een breder maatschappelijk debat. Zo kan de Nederlandse bevolking beter op de hoogte zijn van de risico’s van dit verdrag. 

Struikelblokken

Thieme denkt dat TTIP er voor zal zorgen dat de rijken in de wereld (de EU en de VS) nog rijker worden, over de rug van ontwikkelingslanden. Het is volgens haar onmogelijk dat ontwikkelingslanden profiteren van TTIP wanneer ditzelfde verdrag voedsel in de VS en EU goedkoper maakt. Ontwikkelingslanden kunnen nooit met zulke lage voedselprijzen concurreren.

Van Ojik was het hiermee eens. Hij benadrukte dat deze informatie haaks staat op wat Ploumen eerder beweerde over TTIP, namelijk dat “dit verdrag goed is voor de hele wereld.” Ploumen antwoordde dat ontwikkelingslanden ook kunnen profiteren van het verdrag. De onderhandeling over TTIP lopen nog. Ploumen rekent er op dat er beschermingsconstructies worden gemaakt die negatieve gevolgen ontwikkelingslanden voorkomen. Helaas besteedde Ploumen weinig aandacht aan dit onderwerp en het is onduidelijk of er werkelijk iets met de Kamerleden hun zorgen gedaan wordt.

Marianne Thieme (PvdD) en Bram van Ojik (GroenLinks) ontvangen beiden één punt. Zij vragen beiden aandacht bij de Nederlandse regering voor de negatieve gevolgen die TTIP zal hebben voor ontwikkelingslanden.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl